Informátor 1/2018

Publikováno 18.12.2017 15:59 Odbočka Olomouc


Obrázek

OLOMOUCKÝ INFORMÁTOR

č. 1/2018

 

Vydává:     Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.                                                      

Oblastní odbočka Olomouc

I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc

Tel.: 585 427 750

Email: olomouc-odbocka@sons.cz

www.sons.cz/olomouc

https://www.facebook.com/sons.olomouc

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Olomouc a jejich příznivců.

Je neprodejný.

Pracovníci:

Jan Příborský - předseda OO SONS, koordinátor dobrovolníků

Tel: 778 412 710, e-mail: priborsky@sons.cz

Bc. Marie Kebrdlová - vedoucí pracoviště odbočky, sociálně aktivizační služby, sociálněprávní poradenství a půjčovna pomůcek

Tel: 608 321 399, 585 427 750, e-mail: kebrdlova@sons.cz

po a čt 9:00 - 17:00, út, st a pá 9:00 - 14:00

Ludmila Soltysiaková - sociálněprávní poradenství, půjčovna pomůcek

Tel: 605 812 914, 585 427 750, e-mail: soltysiakova@sons.cz

čt 11:00 - 17:00

Mgr. Jana Krčová - digitalizace textů, tisk do Braillova písma, redakce Informátoru OO SONS, pokladní

Tel: 778 702 401, 585 427 750, e-mail: krcova@sons.cz

po - pá 7:00 - 11:00

Bc. Klára Nádvorníková - sociálně aktivizační služby

Tel: 773 793 042, 585 427 750, e-mail: nadvornikova@sons.cz

po 10:00 - 15:00, út a st 9:00 - 14:00, čt 12:00 - 17:00

Ing. Hana Pavlišová - sociálně aktivizační služby pro imobilní občany se zrakovým postižením

Tel: 770 101 441, 585 427 750, e-mail: pavlisova@sons.cz

po a čt 9:00 - 17:00, út, st a pá 9:00 - 14:00

Alena Hejčová - sociálně aktivizační služby

Tel: 775 438 112, 585 427 750, e-mail: hejcova@sons.cz

po a čt 7:00 - 16:30, út a st 7:00 - 15:30, pá 7:00 - 13:00

 

pro osobní návštěvu doporučujeme vždy předchozí telefonickou domluvu

 

Návštěvní hodiny:

Sociálněprávní poradenství: (v kanceláři OO SONS)

pondělí      9 - 12 a 12:30 - 16:30 po objednání

úterý         9 - 14 terénní služba

čtvrtek      9 - 12 a 12:30 - 17:00 v kanceláři

jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem

 

Aktivizační setkání a poradenství:

Litovel - každé první pondělí v měsíci v době od 9:00 do 11:00 v budově radnice č. 2, (dříve škola pro slabozraké) nám. Přemysla Otakara 778.

Šternberk - každé první úterý v měsíci v době od 8:30 do 10:30 v Domě sociálních služeb, Komenského 40.

Uničov - každou první středu v měsíci v době od 9:30 do 11:30 v Centru sociálních služeb Uničov, Gymnazijní ul. 237.

 

Půjčovna pomůcek: pro osoby s těžkým zrakovým postižením - po telefonické domluvě v kanceláři odbočky.

 

Kontaktní den:

pondělí 9:00 - 12:00 a 14:00 - 16:30

 

Rada oblastní odbočky Olomouc

Předseda: Jan Příborský

Místopředsedkyně: Marie Sobotová

Pokladník: Mgr. Jana Krčová

Další členové: Ludmila Soltysiaková, Bc. Marie Kebrdlová, Táňa Grolichová, Bc. Klára Nádvorníková

 

*********************************************************************************************

Vážení čtenáři,

ani jsme se nenadáli a rok je opět za námi.

A na prahu toho nového roku bychom rádi poděkovali všem, kteří nám věnovali svůj čas a svou podanou rukou pomáhali naší odbočce a jejím členům v roce, který právě skončil.

Za nás pracovníky i za všechny členy chceme poděkovat našim dobrovolníkům a pomocníkům, kteří nám v loňském roce vydatně pomáhali.

Také bychom rádi poděkovali všem příznivcům, přispěvatelům, sponzorům a dárcům, kteří nás finančně či jiným způsobem podporují.

Vzájemně se doplňujeme i se spolupracujícími sesterskými organizacemi - Tyfloservisem, TyfloCentrem a prodejnou tyflopomůcek. Vždyť sídlíme na jedné adrese a máme stejný cíl - pečujeme o stejné občany se zrakovým postižením, i když každý v jiné oblasti. Takže i vám velký dík!

S podporou vás všech mohou naši členové, uživatelé i jejich rodinní příslušníci využívat širokou nabídku našich služeb. Velmi si toho vážíme a věříme, že nám zachováte svou přízeň i do budoucna.

Hodně štěstí, zdraví, úspěchů v celém nastávajícím roce vám všem přejí vaši pracovníci odbočky a členové oblastní rady SONS Olomouc.

 

*********************************************************************************************

"Dobře žít, to znamená udělat z každého roku nejlepší rok svého života.“

                                                                                       Albert Chevalier

 *********************************************************************************************

NABÍDKA AKCÍ

Klub pohybových aktivit - každé druhé pondělí 13:30-14:30 hod.

Klub kutilů - každé pondělí 11:00-13:00 hod.

Klub setkávání - každý čtvrtek 14:00-16:00 hod.

Klub vaření - 1x měsíčně v pondělí 11:00-13:00 hod.

 

Leden

2.1. úterý 8:30 - 10:30

Aktivizační setkání a poradenství - ve Šternberku.

3.1. středa 9:30 - 11:30

Aktivizační setkání a poradenství - v Uničově.

3.1. středa 14:00 – 16:00

KLUB SETKÁVÁNÍ VYJÍMEČNĚ VE STŘEDU - Novoroční setkání u kapucínů. Přijďte si prohlédnout betlém a společně si popovídat o prožitých vánočních svátcích. Čeká vás milá společnost a příjemné prostředí.

Sraz účastníků: 13:50 před vchodem do kostela.

8.1. pondělí 9:00 - 11:00

Aktivizační setkání a poradenství - v Litovli.

8.1. pondělí 11:00 - 13:00

Klub kutilů - po vánoční pauze opět kutíme.

8.1. pondělí 13:30 - 14:30

Klub pohybových aktivit - protahovací cvičení s prvky tai-chi.

11.1. čtvrtek 14:00 - 16:00

Klub setkávání - Tříkrálové posezení v klubovně. Přijďte si společně s námi u šálku dobré kávy popovídat a zavzpomínat na Vánoce. Za doprovodu harmoniky si můžeme i zazpívat

15.1. pondělí 11:00 - 13:00

Klub kutilů - kutíme a kutíme.

15.1. pondělí od 14:00

Přednáška v Klubu seniorů na I. P. Pavlova 69 na téma „Nálezy na střední Moravě.“

18.1. čtvrtek 14:00 - 16:00

Klub setkávání - Cestovatelská přednáška - „Naše dojmy z Anglie“.

22.1. pondělí  11:00 - 13:00

Klub kutilů - stále kutíme

22.1. pondělí  13:30 - 14:30

Klub pohybových aktivit - protahovací cvičení s prvky tai-chi.

25.1. čtvrtek 14:00 - 16:00

Klub setkávání - Beseda společně s TyfloCentrem na téma „Bariéry“. Tuto problematiku a novinky v našem městě nám představí Petr Bradáč.

29.1. pondělí  11:00 - 13:00

Klub vaření - co dobrého si tentokrát ukuchtíme? Přijďte k nám a ochutnáte.

*********************************************************************************************

Změna programu je možná, akce si lze telefonicky ověřit

 *********************************************************************************************

 PŘIPRAVUJEME a bližší informace rádi sdělíme  

* Pravidelné aktivizační setkání a poradenství - ve Šternberku,  Uničově a Litovli

* 1. 2. Miniburza v klubovně

* Beseda na téma Jurkovič - básník dřeva

 *********************************************************************************************

PORADENSKÉ OKÉNKO

Sociální pracovnice olomoucké odbočky v uplynulém měsíci nejčastěji přijímaly dotazy ohledně příspěvku na mobilitu. Od února 2018 se objeví v příjmech každého jejího držitele ve zvýšené podobě. Z původní částky 400 Kč, která je vyplácena zpětně (tudíž za prosinec 2017 ji obdržíte v lednu 2018), na 550 Kč. Každý, kdo tento příspěvek dostává, obdrží písemné informativní sdělení od Úřadu práce. Změna výše příspěvku bude upravena automaticky.

Dobré zprávy šíříme rády.

Vysvětlení pojmu: "příspěvek na mobilitu", dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 rok:

  • která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P podle pravidel od 1. 1. 2014,
  • která se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována,
  • které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče,
  • z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby uvedené v předchozí odrážce,
  • nárok na výplatu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné osobě po celý tento kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.

Od roku 2018 výše dávky: 550 Kč měsíčně. Vyplácí se tzv. zpětně, to znamená do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží. Na žádost příjemce může být příspěvek na mobilitu vyplácen jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za které náležel.

Zdroj: portál MPSV

Osvobození od EET

V pondělí 6. listopadu 2017 Vláda ČR schválila Nařízení vlády o dočasném vyloučení nevidomých a hluchoslepých podnikatelů ze systému elektronické evidence tržeb. Podmínkou od osvobození nevidomých a hluchoslepých podnikatelů od povinnosti evidovat tržby je předložení průkazu zdravotně postižené osoby se symbolem nevidomé nebo hluchoslepé osoby. Vyjmutí z evidence tržeb vyplynulo především z jednání se zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Obě organizace jednaly s Ministerstvem financí ČR a tato jednání nakonec byla úspěšná. Odhaduje se, že osob, kterých se toto opatření dotkne, je kolem dvou tisíc a řada z nich by se původně měla zapojit do elektronické evidence tržeb od 1. března nebo od 1. června roku 2018. Jak dlouho bude toto dočasné vyjmutí nevidomých a hluchoslepých osob z EET není dnes zřejmé, záleží na vývoji elektronických zařízení.

Zdroj: www.sons.cz

 

Nárok na bezplatnou dopravní zdravotní službu

Řešíte, jak se dostavit k lékaři na vyšetření, ale zdravotní stav vám neumožňuje cestování hromadnou dopravou? Vysvětlíme, kdy máte nárok na bezplatnou dopravní zdravotní službu.

Zdaleka ne všechny sanitky, které jezdí v ČR, jsou totožné. Obecně lze říci, že můžete potkat dva typy. Ten důvěrně známý typ sanitky je žluté vozidlo s houkačkou a majáčkem. Oficiálně se jmenují zdravotnická záchranná služba (ZZS) a jsou v přenesené působnosti provozované státem, respektive krajskými úřady a hlavním městem Prahou. V daném regionu zabezpečují přednemocniční neodkladnou péči. To znamená ošetření akutních případů přímo na místě úrazu nebo náhlého zdravotního selhání a dále v průběhu transportu k dalšímu odbornému ošetření do zdravotnického zařízení.

Druhý typ sanitky, který se oficiálně nazývá dopravní zdravotní služba (DZS) nebo také doprava raněných, nemocných a rodiček (DRNR). DZS můžete spatřit v různém barevném provedení, ale většinou je bílá. Provozují ji soukromé společnosti a majáček ani houkačku zpravidla nepoužívá, ve výjimečných případech ji však může zapnout. Dopravní zdravotní služba není ani taxi, ani záchranka, která jezdí pacientům na pomoc pouze v akutních případech. Sanitka DZS odveze pacienta k lékaři nebo z nemocnice do domácího léčení, pokud se tam nezvládne dostat vlastními silami. Přeprava DZS ho nic nestojí, cestu hradí zdravotní pojišťovna. Pacient však musí mít dopředu žádanku od lékaře.

Hlavní rozdíl mezi těmito sanitkami spočívá v situaci, kdy kterou z nich využijete. Zdravotnickou záchrannou službu budete volat ve chvíli náhlého neštěstí či závažných akutních zdravotních potížích a kontaktujete ji na lince 155 nebo 112. Dopravní zdravotní službu použijete při plánovaných cestách spojených s lékařskou péčí a termín přepravy si musíte předem domluvit a objednat. Pokud chcete využít DZS, nesmíte zapomenout na to, že je zapotřebí mít od lékaře předem vypsanou žádanku. Pokud vám vaše diagnóza neposkytne právo na přepravu DZS proplacenou zdravotní pojišťovnou, i přesto jsou vám k dispozici vozidla DZS, jakožto samoplátcům.

Další informace najdete na stránkách http://www.i-senior.cz/za-jakych-okolnosti-mame-narok-na-dopravu-k-lekari-sanitkou/

 

Valorizace důchodů

Od lednové splátky roku 2018 se základní výměra důchodu - stejná pro všechny druhy důchodů, zvýší o 150 korun, z nynějších 2 550 korun na 2 700 korun. A procentní výměra důchodu, která je individuální a závisí na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech či výdělcích, vzroste o 3,5 procent. Zvýšení u bezmála 3,5 milionu vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky, není potřeba o ně žádat. Všichni příjemci důchodu obdrží v období od poloviny prosince do poloviny ledna oznámení běžnou listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v ČSSZ.

Zdroj: https://finance.idnes.cz/novinky-2018-duchody-valorizace

*********************************************************************************************

PODĚKOVÁNÍ

Punčování ve stánku Dobrého místa pro život

I letos, stejně jako loni, jeden den ve stánku Dobrého místa pro život patřil i naší odbočce. Tentokrát tento den připadl na úterý 28. 11. 2017.

Za pult se opět postavili studenti a vyučující z Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci, kteří nám i letos vydatně pomohli, za což jim patří veliké díky.

Kromě dobrého punče si mohli návštěvníci koupit také něco na zub. Například domácí vdolky, chléb se škvarkovou pomazánkou nebo muffin. Specialitou letošního roku byl Námořnický grog s výjimečnou recepturou podle pana ředitele.

Kromě jídla a pití zde byly ale vystaveny i výrobky z našeho Klubu kutilů, které si mohli návštěvníci také odnést.

A protože jsme byli nesmírně zvědavi, jak celý den probíhá a nemohli jsme si to nechat ujít, vydali jsme se na Horní náměstí podívat i my společně s našimi uživateli.

Děkujeme Dobrému místu pro život a všem pomocníkům za vydatnou pomoc. Bez vás bychom to nezvládli.

Klára Nádvorníková

*********************************************************************************************

JEDNOU VĚTOU

Elektronické recepty již od nového roku

Od 1. ledna 2018 vstupuje v platnost § 80 zákona o léčivech č. 378/2007 Sb., kterým se mění předepisování a výdej léčivých přípravků.

Jak to bude fungovat?

eRecept je lékařský předpis (recept) vystavený v elektronické podobě. Pacient obdrží od lékaře tzv. „identifikátor“. Ten může pacientovi předat následujícími způsoby:

a) prostřednictvím e-mailu

b) formou SMS

c) přes webovou nebo mobilní aplikaci

d) listinnou průvodkou (pro případy, kdy pacient nevlastní mobilní telefon).

V lékárně pak lékárník načte identifikátor eReceptu a vydá předepsaný léčivý přípravek pacientovi

Zdroj: www.epreskripce.cz/

 

*********************************************************************************************

 STŘÍPKY Z AKCÍ

Expedice Přes-Bar

Název expedice je poněkud záhadný. Pozvali jsme si přímé účastníky, aby nám vysvětlili, co se za tím názvem skrývá, ale hlavně, aby se s námi o své zajímavé zážitky podělili.

Ve čtvrtek 23. listopadu do klubovny SONS Olomouc dorazila čtveřice dvou mladých dam a dvou mládenců, kteří nám o dokonce třech expedicích povyprávěli.

Slova se ujal student katedry aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci Michal Šmíd. Absolventi výše zmíněné katedry se stanou učiteli tělesné výchovy pro žáky a studenty s nejrůznějším postižením. Nejprve zdůraznil význam pohybu pro život člověka obecně, ale zejména pak o jeho důležitosti i pro osoby se zdravotním postižením. Vysvětlil nám, že díky expedici se studenti naučí nejen zorganizovat přípravu a vlastní realizaci cesty, ale především si v praxi osvojí potřeby různých skupin lidí s hendikepem v náročných až extrémních podmínkách. Michal byl vedoucím letošní expedice, jinak již třetí v pořadí, která vedla rakouskými Alpami a pak pokračovala stále horským terénem přes Lichtenštejnsko a končila ve Švýcarsku.

Poté o svých zážitcích a zkušenostech hovořila nevidomá účastnice Zuzka Chamulová a Standa Foret, taktéž zcela nevidomý mladý muž, jenž absolvoval všechny tři dosavadní expedice.

Výpravu vždy tvoří z větší části studenti fakulty a několik zástupců různých skupin lidí s hendikepem - zrakově postižených, vozíčkářů nebo tělesně postižených, neslyšících a v poslední expedici byla i mentálně postižená dívka. Všichni nocují ve stanech, jen ve výjimečných případech někteří v chatičkách. Postižení nemají jednoho stálého průvodce na celou cestu, ale studenti se střídají, aby si tak všichni vyzkoušeli všechno.

Velmi náročné bylo zdolávání horských cest a sestupů včetně slaňování. Letošní cestu doprovázely vydatné deště, takže o to bylo expediční putování náročnější.

Nicméně zážitky jsou o to intenzívnější.

Došlo i na vyprávění o loňské expedici, kterého se ujala slečna Lucie Kuthejlová, jako její vedoucí. Trasa vedla taktéž horským terénem přes Rakousko a Slovinsko a končila v italském Terstu.

Opět ji doplnil Standa Foret, který přidal své úžasné zážitky z první expedice, jež vedla přes Švédsko a poté napříč Norskem až do kraje věčného sněhu. Jeho nezapomenutelným prožitkem byla jízda na saních s šestispřežením psů huski. Během vyprávění nám Michal pouštěl z jednotlivých expedicí velmi zajímavá videa a komentoval fotografie promítané na zeď přes dataprojektor.

Nyní už tedy víme, co znamená Expedice přesbar - překonávání bariér ve složitých podmínkách, ale také navazování nových přátelství, vyzkoušení si někdy i nemožného, získávání nových poznatků a nezapomenutelných zážitků. Pro účastníky s hendikepem i pro studenty fakulty, kteří pak svou zkušenost mohou zúročit ve výkonu své budoucí učitelské profese.

A my, kteří jsme se besedy zúčastnili, děkujeme a hluboce „smekáme klobouk!"

P.S.: Pokud se chcete o expedicích dozvědět více, podívejte se na následující stránky a videa:

http://expedicepresbar.upol.cz/

https://www.youtube.com/watch?v=RlGpp8HICiQ

https://www.hithit.com/cs/project/2317/expedice-presbar-umozni-cestovatelske-zazitky-handicapovanym

https://www.youtube.com/watch?v=DGraOEgWo2Yhttps://www.youtube.com/watch?v=RlGpp8HICiQ

https://www.youtube.com/watch?v=RlGpp8HICiQ

J.Příborský

 

A přišel i Mikuláš

Ve středu 29. listopadu jsme se jako již tradičně všichni sešli na předvánočním oblastním shromáždění. Prostředí U-klubu v areálu vysokoškolských kolejí všichni dobře známe, kdo potřeboval doprovodit od tramvaje, využil služeb našich dobrovolníků a studentek na praxi. Sál byl otevřený už hodinu před zahájením, toho využili naši členové k zaplacení členských příspěvků a vyzvednutí kalendářů, někteří si ještě kalendáře a časopisy objednávali.

Předvánoční oblastní shromáždění má vždy sváteční atmosféru, program není dlouhý, jde spíše o neformální setkání našich členů. Po krátkém přivítání všech přítomných jsme si na úvod vyslechli písně v podání nevidomého zpěváka a hudebníka Ivo Jelenčiče. Poté pronesli krátké zdravice naši hosté. Jako první promluvil ředitel Moravského divadla Mgr. Pavel Hekela, který na závěr pozval naše členy na prohlídku divadla. Této nabídky rádi využijeme, Klárka prohlídku zařadí do seznamu plánovaných akcí na příští rok. Jako další vystoupil prezident olomoucké pobočky Lions klubu Zdeněk Svozil, který nás krátce seznámil s činností klubu. Ten se soustřeďuje především na pomoc jednotlivcům, většinou neposkytují přímo peníze, ale nakupují speciální pomůcky či techniku. Jako poslední pozdravil účastníky prezident SONS Mgr. Václav Polášek. Klárka nás poté seznámila s plánovanými akcemi na následující měsíce a všechny pozvala na 28.prosince do kostela u kapucínů na vánoční koncert.

Po krátké přestávce, kterou využily naše dobrovolnice k roznášení občerstvení, už všichni netrpělivě vyhlíželi příchod Mikuláše. Tentokrát přišel sám, bez doprovodu čertíků - ti už nám trochu odrostli a mají jiné zájmy. Hned ve dveřích nás ale překvapil - zatroubil na trumpetu a tak oznámil svůj příchod. Náš Mikuláš v podání Toníka Dočkala zvládl vše bravurně sám, nejprve promluvil k přítomným, pak všechny obešel, s každým se pozdravil a rozdal drobné dárky. A na rozloučenou nám ve dveřích opět zatroubil.

Následovala volná zábava a poté jsme se již rozcházeli do svých domovů. Všichni odcházeli spokojeni a společně se těšíme zase na jaře na další setkání.

Jana Krčová

 *********************************************************************************************

ZAJÍMAVOSTI

Hejtmanství vydává unikátní knížky pro zrakově postižené

Olomoucký kraj zaplatil výrobu dvou publikací, které zdarma dostanou nevidomí a slabozrací lidé. Knížky jim poradí, jak se zachovat při mimořádných událostech, jako je například požár domu nebo dopravní nehoda. Obě díla obsahují zvlášť zvětšený text a celostránkové obrázky. Na dalších listech jsou navíc vyraženy informace v Braillově písmu, tím jsou knihy naprosto unikátní.

„Z obou knížek mám velkou radost a jsem přesvědčený, že stejně nadšeni budou i zrakově postižení lidé. Publikace jsou určeny jak pro dospělé, tak pro děti a mládež,“ připomněl Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.

První dílo s názvem „Příručka pro zrakově postižené - mimořádné události“ představuje dotisk knížky, která poprvé vyšla v roce 2014. Zdarma ho obdrží pedagogická centra v celém kraji, která pracují se zhruba 200 zrakově postiženými lidmi. Druhá knížka „Jak se zachovat při mimořádné události“ vychází poprvé a je určena pro žáky s očními vadami základních a středních škol.

Na přípravě nové příručky se kromě kraje podílel hasičský záchranný sbor, Tyfloservis, škola V. Vejdovského v Olomouci - Hejčíně a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS).

„Přesto, že se čtením textů dnes zrakově postiženým často pomáhá výpočetní technika, informace v Braillově písmu jsou stále nenahraditelné a z hlediska užitečnosti na prvním místě. Iniciativu kraje v tomto směru jednoznačně vítáme,“ uvedl předseda olomoucké odbočky SONS Jan Příborský. 

Zdroj: www.kr-olomoucky.cz

P.S.: Obě publikace budou v nejbližší době pro zájemce k dispozici v Oblastní odbočce SONS Olomouc.

 

*********************************************************************************************

Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla.

John Ruskin

*********************************************************************************************

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Blahopřání našim jubilantům

Srdečně blahopřejeme našim jubilantům, kteří oslaví své narozeniny začátkem roku.

V lednu to jsou paní Marie Čeladníková, Ludmila Novotná a Drahomíra Ondráčková a pánové Miloslav Fiala a Miloslav Gerža, všichni z Olomouce.

V únoru bude slavit paní Věra Prutyczynová z Bohuňovic, pan Ladislav Jakob z Olomouce a naše milá kolegyně Maruška Kebrdlová.

Přejeme všem hlavně hodně zdraví a spokojenosti a pohodové chvíle strávené v kruhu rodiny a přátel a na setkáních pořádaných naší odbočkou.

členové Oblastní rady a pracovníci odbočky

*********************************************************************************************

 Naše aktivity můžete podpořit osobně nebo zasláním finančního příspěvku na účet naší odbočky u ČSOB, č. účtu: 263521254/0300.

 

Děkujeme Vám!

Na setkání s vámi se těší

M.Kebrdlová, L. Soltysiaková, J. Krčová, K. Nádvorníková, H. Pavlišová, A. Hejčová a J. Příborský

 

Informátor je vydáván pro členy naší odbočky zdarma