IN.OK z České Třebové 5/18

Publikováno 16.07.2018 10:48 Odbočka Česká Třebová


---------------------------------------------------------------------------

 

 

INTERNETOVÉ OKÉNKO

Číslo V. / 2018

 

 

 

Oblastní odbočky SONS ČR z. s.

Česká Třebová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydává:          SONS ČR, z.s. Oblastní odbočka Česká Třebová

Mlýnská 900, Česká Třebová 560 02

Tel.: 465 535 325

Email: ceskatrebova-odbocka@sons.cz

 

 

 

 

KONTAKTY:

                   Adresa:   OO SONS ČR z.s., Mlýnská 900, 560 02 Česká Třebová

                   Telefon:  465 535 325,  mobil:   607 657 188

@        email:  ceskatrebova-odbocka@sons.cz

FB       Články a fotografie naleznete také na facebooku pod

           SONS Česká Třebová a na www.sons.cz/ceskatrebova

Provozní doba:

Pondělí       9:00→12:00  ↔  14:00→16:30hod.

Středa         9:00→11:30  ↔  12:30→16:30hod.

Osobní schůzky si prosím rezervujte telefonicky předem, abychom Vám

mohli poskytnout co nejkomplexnější služby a poradenství.

 

 

 

Rada oblastní odbočky...

 

Předseda: Ivo Psota    

Místopředseda: Marie Svobodová

Pokladní: Elena Simonová

 

Život odbočky…

 

Gratulace a přání,

našim členům zasíláme poštou osobní přání k životnímu jubileu a k narozeninám.

Vydáváme čtvrtletně „OKÉNKO“ tj. zkrácená verze informací o činnosti oblastní odbočky.

Klubová činnost, probíhá dle plánu:

Každé pondělí – Německá konverzace od 14:00 – 16:00 hod..

Lichou středu – Zpívánky od 14:00 – 16:00 hod.

Sudou středu – Šikovné ruce od 13:00 – 16:00 hod.

Turistika – každý pátek, bližší informace v kanceláři.                                                                               

ČLÁNKY o KVĚTNOVÝCH aktivitách …

Poznávací zájezd do oblasti Budyně nad Ohří…

Zájezd se konal v sobotu 26. května. Na tak dalekou cestu jsme se vydali již v pět hodin ráno. U Hradce Králové jsme najeli na dálnici a cesta nám začala rychleji ubíhat.

Naše první zastavení bylo v Třebenicích, v obci na úpatí Českého středohoří, kde jsme navštívili muzeum věnované těžbě českého granátu. Ve vitrínách jsme si prohlédli i zpracování tohoto polodrahokamu na šperky. Po prohlídce jsme se vydali kolem zříceniny hradu Házmburk do Libochovic. V Libochovicích jsme si prohlédli zámek a přilehlou zahradu a našel se čas i na oběd. Další naše zastavení bylo v Budyni nad Ohří, kde se nachází tzv. vodní hrad s muzeem. Hrad je obehnán, nyní suchým vodním příkopem a hradbami.

Po prohlídce a občerstvení v Budyni jsme pokračovali do Roudnice nad Labem, kde nás čekala krátká prohlídka středu města. Čekala nás procházka po mostě přes Labe se sousoším Čechie a českého lva, zajímavé výhledy na řeku, nábřeží, vlakové nádraží, zámek rodu Lobkowiczů a kamennou věž Hlásku. Při cestě k autobusu jsme se zastavili v novém „I“ čku a nakoupili upomínkové předměty. Pohledem, na horu Říp a vzdálené vrcholky Českého středohoří jsme se vydali k domovu. Počasí nám přálo po celou dobu zájezdu, někdy až moc. Výlet se nám vydařil.

 

Turisté se rozešli naplno …

4.5. - Trasa 10 km.

Vlakem jsme se vydali do Sopotnice s přestupem v Ústí nad Orlicí a Letohradu.

Cílem našeho výletu byla procházka malebným údolím Divoké Orlice. Nejprve jsme navštívili trampskou osadu "Kamarád", klidné místo u řeky s chatou, totemem, ohništěm a malým vodopádem. Po prohlídce jsme pokračovali dále podél řeky a železniční tratě směrem do Litic, kde jsme se zastavili na oběd. Další naše cesta pokračovala do Bohousové a odtud vlakem zpět domů. Počasí nám přálo, výlet se nám vydařil.

11.5. - Trasa 9 km.

Vlakem jsme se vydali do Verměřovic s přestupem v Ústí nad Orlicí. Naše první zastavení bylo u kaple "Panny Marie pod Horou" postavené v roce 1807 na paměť padlých vojáků v prusko-rakouské válce. Poblíž kapličky se nachází pramen výborné pitné a léčivé vody. Dále jsme pokračovali do Kunčiny a Letohradu, kde jsme se zastavili ve vyhlášené nádražní restauraci na oběd.

Výlet se nám vydařil, poznali jsme další zajímavosti našeho kraje.

 

25.5. - Trasa 10 km.

Autobusem jsme se přesunuli do Opatova. Dále jsme pokračovali pěšky po cyklostezce do Dětřichova, kde jsme si prohlédli oboru s vysokou zvěří a udělali si malou občerstvovací zastávku. Poté jsme pokračovali po polní cestě do Koclířova. Koclířov je znám jako poutní místo s klášterem. Mají zde sochu Jana Pavla II. Celý areál je velmi pěkně upraven. My, jsme na závěr prohlídky navštívili místní vyhlášenou cukrárnu. Po celou dobu výletu nás provázelo pěkné počasí. Výlet se nám vydařil.

 

Připravujeme na další období…

4.6.  Dny sportu – KUŽELKY od 14.hod.Kuželna Kozlovská ul.

7.6.  Dny sportu – BOWLING v Opatovské Hospodě.

9.6.  Dny sportu – zájezd s pěší turistikou cca 5 km.

18 - 22.6. Pobytový zájezd Vysočina – Svratka.

26.6. Letní tematická beseda se Sagittou.

 

Na připravované aktivity Vás srdečně zveme. Bližší informace na výše uvedených kontaktech.

                                                                                                                      Připravil I.P.

 

Další důležitá informace…

Informace pro naše členy o zpracování osobních údajů (GDPR).SONS ČR, z. s. je správcem osobních údajů svých členů, které zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU (GDPR), a na to navazujících právních předpisů.

 

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné. Informujte nás proto, o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečých odkladů.

Osobní údaje zpracováváme v různém rozsahu dle zastávané funkce ve spolku. V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na pracovníky odbočky.

 

  1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

* identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště

* kontaktní údaje - telefonní číslo, e-mail

* popisné údaje - informace o zrakovém postižení

 

  1. Proč tyto osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

* splnění povinností dle Stanov, na základě našeho oprávněného zájmu (přijetí člena, vedení evidence, zasílání informací o spolkové činnosti);

* plnění povinností plynoucích ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

a ze zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob;

* plnění povinností plynoucích ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;

* ochrany našich práv na základě našeho oprávněného zájmu.

 

  1. Kdo osobní údaje zpracovává?

Osobní údaje zpracováváme my jako správce a v některých případech účetní firma KOČKA, spol. s.r.o. jako zpracovatel.

Neposkytujeme osobní údaje subjektům do třetích zemí.

 

  1. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Osobní údaje členů uchováváme po dobu trvání členství a po ukončení členství 3 roky plynoucí od začátku kalendářního roku následujícího po ukončení členství. Doba archivace účetních dokladů se řídí lhůtami stanovenými zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

 

 

  1. Jaká jsou práva členů?

Člen je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.

Člen je oprávněn požadovat informace o zpracování svých osobních údajů, které mu bez zbytečného odkladu předáme.

Člen je oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena naše zákonná povinnost osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.

 

Tyto práva a povinnosti GDPR jsou v platnosti ode dne 25. 5. 2018.

Zdroj: https://www.sons.cz/osobniudaje/clenove

 

Závěr…

Vážení čtenáři děkujeme Vám za čas, který jste strávili při čtení našeho časopisu. Prosím, napište nám Vaše nápady a postřehy.

 

 

Děkujeme za podporu

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

v České Třebové a jejich příznivců.