IN.OK z České Třebové 2/18

Publikováno 27.02.2018 11:05 Odbočka Česká Třebová


Obrázek

---------------------------------------------------------------------------

 

 

INTERNETOVÉ OKÉNKO

Číslo II. / 2018

 

 

 

Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

Česká Třebová

 

 

 

Vydává:          SONS ČR, z. s., Oblastní odbočka Česká Třebová

Mlýnská 900, Česká Třebová 560 02

Tel.: 465 535 325

Email: ceskatrebova-odbocka@sons.cz

 

 

 

 

KONTAKTY:

                   Adresa:   OO SONS ČR, z. s., Mlýnská 900, 560 02 Česká Třebová

                   Telefon:  465 535 325,  mobil:   607 657 188

@        email:  ceskatrebova-odbocka@sons.cz

FB       Články a fotografie naleznete na facebooku pod

           SONS Česká Třebová, také na www.sons.cz/ceskatrebova

 

Provozní doba:

Pondělí       9:00→12:00  ↔  14:00→16:30hod.

Středa         9:00→11:30  ↔  12:30→16:30hod.

Osobní schůzky si prosím rezervujte telefonicky předem, abychom Vám

mohli poskytnout co nejkomplexnější služby a poradenství.

 

 

 

Rada oblastní odbočky...

 

Předseda: Ivo Psota    

Místopředseda: Marie Svobodová

Pokladní: Jaroslava Simonová

 

Život odbočky…

 

Gratulace a přání,

našim členům zasíláme poštou osobní přání k životnímu jubileu a k narozeninám.

Vydáváme čtvrtletně „OKÉNKO“ tj. zkrácená verze informací o činnosti oblastní odbočky.

Klubová činnost, probíhá dle plánu:

Každé pondělí – Německá konverzace od 14:00 – 16:00 hod..

Lichou středu – Zpívánky od 14:00 – 16:00 hod.

Sudou středu – Šikovné ruce od 13:00 – 16:00 hod.

Turistika – každý pátek, bližší informace v kanceláři.                                                                             

ČLÁNKY O ÚNOROVÝCH AKTIVITÁCH …

Masopustní posezení …

Masopustní posezení je jedno z prvních posezení, které připravujeme po novém roce.

S přípravami a zajišťováním všeho potřebného se začínalo již v lednu, například nákupem ingrediencí na občerstvení a zajišťováním hudebního doprovodu. Ve čtvrtek 7. února vše začalo v dopoledních hodinách přípravou občerstvení, chlebíčků z osmi vek a dovozem 50 koblih.

Každý příchozí dostal tácek se dvěma chlebíčky, koblihou, sklenku vína a kávu za cenu čtyřicet korun. Možná se to zdá hodně, ale ceny potravin vesele rostou. Ve čtrnáct hodin přijel harmonikář pan František a pan Heřman s malým „vozembouchem“ a tím Masopust oficiálně začal. Někteří účastníci si pochutnávali při poslechu známých písniček a někteří začali hned zpívat. Nechyběla ani přítomnost masek. Prostě, panovala dobrá nálada.

Na posezení se sešlo úctyhodných 53 lidiček. Pořadatelé měli po celou dobu opravdu plné ruce práce. Rozcházeli jsme se až po osmnácté hodině. Akce se určitě vydařila.

 

Turistika…

V letošním roce se turisté rozhodli vydat na vycházky o něco dříve.

První kilometry ušlapali 2. února, sešlo se 9 turistů.

Cílem putování byla procházka po cyklostezce směrem do Dlouhé Třebové. Cyklostezka vede podél toku řeky Třebovky a je převážně po rovině. Příznivé počasí nás provázelo, až do obce před kostel, kde jsme si prohlédli novou kovanou sochu sv. Prokopa, ten je patronem obce a je mu zasvěcen i kostel, před kterým byla socha umístěna. Sochu vytvořil umělecký kovář pan Bečka, jehož kovárnu jsme v rámci toulání a poznávání také navštívili.

Po nezbytném focení jsme se vydali stejnou cestou zpět.

Výlet se vydařil, zapsali jsme si do deníčku prvních 10 km.

Druhý výlet proběhl 9. února a sešlo se opět devět turistů.

Sraz byl na autobusové zastávce „U pivovaru“ pro domácí

"U Lenina", což je restaurace.

Dále se šlo pěšky směr Křivolík, Pravěká osada a Hory.

Turistická značka za městem odbočuje do lesa a pozvolna stoupá proti toku potoka údolím Křivolíku. Byl sníh, a tak procházka zasněženou krajinou vytvářela neopakovatelnou atmosféru. Cestou, nás předjelo auto České televize, asi to bude v Toulavé kameře – zaznělo. Po, zhruba třech kilometrech jsme došli k prvnímu cíli, a to k Pravěké osadě. Přidali jsme se ke skupince, která již v osadě byla, a začali naslouchat:

Hromnice nebo Imbolc? Jak to s těmi svátky vlastně bylo, jsme se dopátrali v Pravěké osadě Křivolík u České Třebové. Od průvodce jsme se dověděli - cituji: „V dnešním chladném počasí nám možná připadá, že zima je v plné síle, ale přitom je již dobře patrné, jak se světlejší dny pomalu vrací. Odtud také vzniklo pořekadlo „Na Hromnice o hodinu více“. Přelom mezi zimou a jarem měl kdysi velký význam a svátek byl pod různými názvy slaven různými etniky žijícími na našem území,“ říká náčelník spolku Bacrie David Maršálek. Na závěr výkladu jsme obdrželi kalíšek s medovinou ohřátou ve stanu nad otevřeným ohněm.

Po prohlídce jsme se vydali na Hory u České Třebové, kde jsme si dali chutný oběd a pak nás již čekala cesta domů.

Výlet se vydařil, zapsali jsme si do deníčku dalších 10 km.

 

Odpolední promítání…

Pro příchozí jsem připravil závěrečnou část ze zájezdů loňského roku. Promítal jsem fotografie z „Tajného zájezdu“ z vlakového výletu na Malou Skálu, na Kunětickou horu a Hradce Králové, kde jsem byl na setkání předsedů. Zájemci si připomněli místa, kde jsme něco viděli a něco zažili. Celý program jsem doprovázel komentářem. Program se vydařil, sešlo se nás třináct.

         Připravil I.P.

Připravujeme na březen…

 1. března – od 14 hodin se sejdeme v klubovně, abychom si zahráli turnaj v „Člověče, nezlob se “ a další stolní hry.
 2. března – od 14 hodin se uskuteční „Velikonoční posezení“.

Na připravované aktivity Vás srdečně zveme.

 

 

 

 

 

Další aktivity…

Oblastní shromáždění, které je naplánované na duben, je z provozních důvodu restaurace ohroženo.

Bližší informace dostaneme kolem 10. března. O všem Vás budeme včas informovat.

Autobusový zájezd do Blanska, který je připravován na 17. dubna je plně obsazen. Cílem bude dopolední návštěva festivalu „Dny umění nevidomých umělců na Moravě“. Odpoledne se pojedeme rozhlédnout po krásách tamního kraje.

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb se uskuteční 19. dubna v Ústí nad Orlicí.

 

                                                                                                                     Připravil I. P.

 

Poradna…

 

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS v Praze 02/2018

Změny prováděcí vyhlášky upravující seznam zvláštních pomůcek, na něž lze poskytnout příspěvek

 1. listopadu loňského roku byla vydána Ministerstvem práce a sociálních věcí novela vyhlášky č. 388/2011 Sb., tedy vyhlášky, která ve své první příloze obsahuje Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek.

Změny nastaly i v části II. tedy v seznamu zvláštních pomůcek určených těžce zrakově postiženým osobám. Budiž řečeno, že změny proběhly po velmi intenzivních konzultacích mezi MPSV, a SONS, konkrétně oddělením Tyflokabinetu a Sociálně právní poradny. Podstatnou roli zde také sehrál Tyfloservis, resp. jeho pražské středisko. Úředníci MPSV obdrželi velmi podrobný připomínkový materiál, poté třikrát navštívili dům služeb v Krakovské, kde s námi byli ochotni o našich připomínkách diskutovat, ale zejména si prohlédli prakticky všechny pomůcky, které jsou ve vyhlášce zahrnuty. Od 1. ledna 2018 nabyly účinnosti změny, které si níže popíšeme, a na závěr této pasáže připojím krátké osobní zhodnocení.

Třídění zrakových postižení pro posouzení nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku

Seznam pomůcek je ve vyhlášce seskupen podle toho, kterým „stupňům“ zrakového postižení jsou jednotlivé druhy a typy pomůcek určeny. Příloha zákona 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením vymezuje „stupně“ zrakového postižení do čtyř kategorií, (a) až d)); považuji za užitečné tuto klasifikaci, jež platí právě a jen pro účely stanovení nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku, odcitovat:

„Za těžké zrakové postižení se považuje:

 1. úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,
 2. praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) - světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 - 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti,
 3. těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) - lepší než 1/60 (0,02),
 4. ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace.“

Pomůcky, na něž mohou získat příspěvek osoby se všemi uvedenými zrakovými postiženími¨

Právě v této kategorii došlo k poměrně radikálním změnám. Zůstaly zde tyto pomůcky:

 • kalkulátor s hlasovým výstupem,
 • digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem,
 • speciální programové vybavení pro zrakově postižené.
 • Nově sem však byly přesunuty i tyto pomůcky:
 • elektronická orientační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o akustické orientační majáky, vysílačky pro ovládání akustických orientačních majáků, pomůcky na zachytávání vysokých překážek,
 • multifunkční elektronická komunikační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o stolní nebo mobilní telefony se zvětšenou a kontrastní klávesnicí, ozvučené mobilní telefony nebo tablety se speciálními funkcemi či příslušenstvím pro zrakově postižené,
 • měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem.

Pomůcky, na něž mohou získat příspěvek prakticky a úplně nevidomí

 • vodicí pes,
 • psací stroj pro nevidomé,
 • popisovací kleště pro nevidomé,
 • indikátor barev pro nevidomé,
 • braillský displej pro nevidomé,
 • tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé,
 • hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé,
 • digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem.

Zde tedy došlo jednak ke  - spíše kosmetické - úpravě některých názvů pomůcek, „slepecký psací stroj“ byl nahrazen „psacím strojem pro nevidomé“ a „dymokleště“ „popisovacími kleštěmi pro nevidomé“, ale zejména došlo k přesunu „digitálního čtecího přístroje pro nevidomé s hlasovým výstupem“, na který měly dříve nárok (poněkud nelogicky) všechny stupně zrakových postižení.

 

Pomůcky, na něž nemohou získat příspěvek úplně nevidomí

Osobám se zrakovým postižením uvedeným v písmenech b) až d), může být poskytnut příspěvek na tyto dva druhy lup:

 • kamerová zvětšovací lupa,
 • digitální zvětšovací lupa.

Diktafon

Tato pomůcka zůstala i nadále jako jediný zástupce pomůcek, na kterou mohou získat příspěvek osoby se zrakovým postižením pod písmeny a) až c).

Zhodnocení

Domnívám se, že za úspěch lze považovat to, že se podařilo tři pomůcky – elektronickou orientační pomůcku, nově pojmenovanou multifunkční elektronickou komunikační pomůcku a měřící přístroje pro domácnost zpřístupnit i osobám s nižším stupněm zrakového postižení, nicméně takovým, které tyto pomůcky ke svému životu opravdu potřebují. Dále se nám podařilo zabránit v původní verzi navrženému zúžení možnosti získat příspěvek na digitální lupu pouze pro zraková postižení c) až d), všichni dobře víme, že i pro mnohé prakticky nevidomé je právě takováto pomůcka často tou pravou.

Za potenciální problém lze označit, že se v důvodové zprávě MPSV objevilo tvrzení, že příspěvek na měřící přístroje pro domácnost není možné poskytnout na osobní váhu s hlasovým výstupem. Ač jsme tuto pasáž důvodové zprávy napadli, MPSV na svém stanovisku setrvalo; až čas tedy ukáže, zda a jaký dopad bude tento názor ministerstva mít na aplikační praxi.

Zdaleka ne všechny připomínky SONS byly přijaty, rozhodně nedošlo k vyřešení dvou nejpalčivějších problémů současného systému příspěvku na zvláštní pomůcku, za které považujeme časté frapantní překračování lhůt pro vyřízení žádosti a neodůvodněné snižování ceny, z níž se příspěvek vypočítává. Taktéž nevyslyšena zůstala naše připomínka, že stále nedošlo ke kompenzaci držitelům vodicích psů odňaté dávky sloužící k úhradě nákladů na veterinární péči a krmivo. Nicméně odpověď MPSV, že tyto záležitosti nelze řešit novelizací vyhlášky, které se jednání týkalo, že by muselo dojít k novelizaci zákona, byla obtížně zpochybnitelná.

Doufejme, že přijaté změny spíše pomohou, aby osoby se zrakovým postižením mohly získat příspěvek na pomůcky, které opravdu potřebují a využívají; přiznejme si, že některé výše kritizované jevy byly přinejmenším spoluzaviněny neprozíravým a sobeckým postupem žadatelů z našich řad, kteří občas podlehli vábení některých dodavatelských firem, kterým více než o prospěch jejich zákazníků šlo o prospěch vlastní.

Za Sociálně právní poradnu SONS

Luboš Zajíc

Článek byl převzat a nebyl nijak upravován z konference Vis-Imp.

 

 

Závěr…

Vážení čtenáři děkujeme Vám za čas, který jste strávili při čtení našeho časopisu. Prosím, napište nám Vaše nápady a postřehy.

 

 

Děkujeme za podporu

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

v České Třebové a jejich příznivců.

 


Obrázky

1. Muzikanti 1. Muzikanti
2. Co dodat 2. Co dodat
3. Účastníci 3. Účastníci
4. Bylo nás hodně 4. Bylo nás hodně
1. Na cyklostezce 1. Na cyklostezce
3 sv. Prokop 3 sv. Prokop
2. Pomalu k cíli 2. Pomalu k cíli
4  a, naši turisti 4 a, naši turisti
1. Zasněžená pravěká osada 1. Zasněžená pravěká osada
2. Výklad u pravěkého domečku 2. Výklad u pravěkého domečku
3. Medovina hřeje se ... 3. Medovina hřeje se ...