I čaj dovede člověka dobře naladit

Publikováno 26.09.2022 14:42 Odbočka Vsetín


Obrázek

Příjemná atmosféra vládla dne 22. září 2022 v Městské knihovně ve Val. Meziříčí.  Náš člen, učitel hudby, profesionální hudebník a skladatel Petr Bazala se věnuje již delší dobu významu, přípravě a ochutnávce různých druhů čajů běžných ale i exotických.  S knihovnou ve Val. Meziříčí máme již dlouholetou spolupráci, která se projevila i při této poslední aktivitě. Paní ředitelka Mgr. Zdeňka Smahlová, nám úžasným způsobem projevila vstřícnost, laskavost a poté i celkovou pomoc při podávání čajů a zapůjčení nádobí. V útulném prostředí si přítomní sdíleli své chutě a vůně připravovaného moku. Někomu chutnal čaj bez přislazení, další si tento nápoj osladili a ještě doplnili nabízenými sladkostmi. Akce splnila očekávání, neboť pan Bazala svým příjemným hlasem dovedl člověka nejen pobavit, ale i své vyprávění a popisování přípravy doplnit humornými povídkami. Uživatelé služby zároveň měli možnost zakoupit si od P. Bazaly knihu básní pod názvem „Zvu tě do mého srdce“, kterou sám složil a podařilo se mu ji také vydat.

Závěrem si zájemci prohlédli plakát s pozváním na klavírní koncert „Viděno srdcem“, který se uskuteční v rámci celostátní sbírky Bílá pastelka v kavárně Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí dne 10.10.2022 od 10 hod. Z této besedy odcházeli přítomní velmi spokojeni s tím, že se těší na další podobné akce.

 

Ludmila Pavelková


Obrázky