HAPTICKÁ VÝSTAVA A HAPTICKÉ EDUKAČNÍ AKTIVITY

Publikováno 18.01.2017 11:42 Hanková Jarmila


 

 HAPTICKÁ VÝSTAVA A HAPTICKÉ EDUKAČNÍ AKTIVITY

Galerie hlavního města Prahy Vás srdečně zve na mimořádnou lednovou  HAPTICKOU VÝSTAVU A HAPTICKÉ EDUKAČNÍ AKTIVITY (trvá do 29. 1. 2017, út–ne 10:00–20:00 h) spojenou s prohlídkami, výtvarnými workshopy a dílnami.

 

Tento výjimečný projekt je doprovodnou akcí k VÝSTAVĚ J. HOREJCE v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí 605/13, Praha 1 - Staré Město.

 

Je určen nevidomým i vidoucím návštěvníkům, školám i široké veřejnosti.

 

Návštěvníci mají jedinečnou možnost dotýkat se například autorských kopií soch J. Horejce, dále kopií jeho soch vytvořených absolventy VŠUP, vzorků dalších sochařských materiálů - detailů a úlomků soch ze souboru veřejné plastiky GHMP apod. 

 

Kromě toho se zájemci mohou zapojit do speciálních haptických  workshopů nebo si je objednat spolu s prohlídkou přímo pro svojí skupinu - tzn. akci přímo koncipovanou pro konkrétní skupinu (termínově, časově, tematicky, úrovní náročnosti atd.).

 

Vstupné na všechny akce je zdarma. 

Nutné jsou objednávky a rezervace programů zde: edukace@ghmp.cz

 

Umělec Jaroslav Horejc patřil k nejvýznamnějším osobnostem českého dekorativismu a stylu art deco. Tvořil sochy inspirované uměním Egypta, starověkého Řecka a středomoří. Věnoval se i užitému umění (poháry, medaile, mince). Zabýval se také sochařskou výzdobou vztahující se k  architektuře (např.ozdobná figurální mříž pro chrám sv. Víta na Pražském hradě).

 

Na haptické výstavě v gotické kapli jsou zastoupeny Horejcovy bronzové plastiky a reliéf, k hmatovému poznávání jsou také nabídnuty repliky dekorů vybraných děl autora a vzorky sochařských materiálů – úlomky soch ze souboru veřejné plastiky GHMP. Prezentovány jsou nejen autorské kopie, ale i duplikáty vytvořené absolventy oboru sochařství na VŠUP. Jako předlohy byly záměrně zvoleny tvarově podnětné a inspirativní objekty. Expozice je koncipovaná tak, aby instalace maximálně splňovala a dodržovala správné parametry hmatové expozice s ohledem na všechna důležitá kritéria. Je možné zprostředkovat odborné komentáře spojené s výtvarnými workshopy (modelování, haptické etudy).

Popisky a text jsou přeloženy do Braillova písma pracovníky Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana. Ta zapůjčila také ukázky haptických knih. Tyfloservis umožnil zápůjčku Pichtova psacího stroje, na kterém bude možné vyzkoušet si přepis textu do Braillova písma.

 

Haptická výstava se koná v  unikátním prostoru gotické kaple ze 14. století v Domě U Kamenného zvonu, ve kterém se údajně narodil Karel IV. a kde pravděpodobně žili několik let po své svatbě (1310) Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský.  Workshopy se konají v tamním koncertním sále s výhledem na Staroměstské náměstí. Domluvit si můžete komentovanou prohlídku objektu Domu U Kamenného zvonu zacílené na vnímání prostorů více smysly, proměnlivou akustiku i atmosféru míst a na hmatový průzkum stěn (například kamenné stěny románsko-gotických sklepů).

 

Tento projekt byl záměrně koncipován do poslední fáze konání výstavy J. Horejce a zároveň do začátku nového roku. Jde tak o derniéru doprovodných akcí k této expozici, ale také o symbolické oficiální zahájení systematičtějšího rozvoje haptických aktivit, které jsou jednou z důležitých priorit strategie edukace GHMP.