Festival a vernisáž zrakově postižených umělců

Publikováno 23.05.2018 14:11 Odbočka Ostrava


Začíná: 03.05.2018
Končí: 31.05.2018
Kde: Knihovna města Ostravy.

Sjednocená organice nevidomých a slabozkrakých ČR, z. s.,  pořádá od 03.05.2017 - 31.05.2018 festival a vernisáž zrakově postižených umělců. Všechny akce se konají ve společenském sále ústřední knihovny, ul. 28. října 2, Moravské Ostrava.