Exkurze do divadla v Táboře

Publikováno 29.08.2018 13:44 Odbočka Pelhřimov


Obrázek

Exkurze do divadla v Táboře

Naše členka, paní Jurášková, nám domluvila exkurzi do divadla v Táboře. Měli jsme možnost prohlédnout si prostory, kam se návštěvník divadelního představení nedostane.

Paní průvodkyně poutavě pohovořila o minulosti i přítomnosti divadla, mohli jsme si všechno dobře prohlédnout, a to včetně zákulisí i techniky.

Táborské divadlo je středoevropskou raritou. Má jediné jeviště s dvěma pravoúhle připojenými hledišti. Menší z nich, které se nalézá v historické budově, je určeno pro komorní představení. Tuto neobvyklou podobu budova získala po generální rekonstrukci v 60. letech minulého století.

Táborské divadlo dostalo jméno podle slavného rodáka  Oskara Nedbala, významného hudebního skladatele, dirigenta a vynikajícího violisty.

První stálá divadelní budova, otevřená roku 1840, vznikla v místech dnešního divadla z původní obilné sýpky. Teprve po zbourání Pražské brány se vytvořilo místo pro novou stavbu. Její tvůrci si vzali za vzor Národní divadlo v Praze, symbol kulturního obrození českého národa. Dokládá to nejen novorenesanční tvar průčelí, ale také podoba a výzdoba interiérů včetně hesla "Tábor sobě" nad oponou jeviště v komorním sále. Počátkem šedesátých let minulého století byla zahájena zásadní přestavba budovy. Vzniklo tak moderní divadlo s novým hledištěm, které pojme až 700 diváků.  Na obou scénách pravidelně hostují pražské i oblastní divadelní soubory. Sály jsou zároveň využívány i jako koncertní síně pro vážnou hudbu nebo hudebně-zábavné skupiny všech druhů. Nedílnou součástí divadla je i komorní síň, divadelní klub a kavárna. Pořadům konaným v červenci a srpnu v rámci Táborského kulturního léta slouží i přilehlý terasovitý divadelní park.

Po úžasné prohlídce divadla jsme se rozhodli navštívit ještě nedalekou ZOO Větrovy, kam jsme dojeli městskou dopravou. Po krásné procházce zologickou zahradou jsme se vrátili zpět vlakem do Pelhřimova.


Obrázky