EET na pokračování

Publikováno 19.10.2017 12:45 Volejník Rudolf


Kolem 11. října zajímalo sdělovací prostředky, zda současná vláda na svém posledním řádném zasedání schválí nařízení o osvobození nevidomých od povinnosti vést EET. Ježto je nařízení náležitě předjednáno (jinak by se totiž na program zasedání vlády vůbec nedostalo), všichni jsme předpokládali, že schválení proběhne hladce. A hle! Schválení bylo odloženo, na což okamžitě skočil bulvární tisk: Chce vám, nevidomým, snad tato vláda zmítající se v předvolební agonii nějak škodit? Odpověď SONS byla, že je to velmi nepravděpodobné – vláda možná usoudila, že přístupnost technických prostředků je již natolik připravena, že nařízení nakonec nebude potřeba; nebo se na naše nevýznamné nařízení možná nedostalo jednoduše kvůli daleko závažnějším bodům.

 

Nechť je tomu jakkoli, neškodí než se po pravém důvodu začít pídit. A když jsme se dopídili, usoudil jsem, že ten pravý důvod sdělím pro pobavení i pro poučení ctěnému PT publicu:

 

Nařízení zhatili kapři a vánoční stromky. Bezprostředně před okamžikem schválení našeho nařízení povstala jedna pomazaná hlava s návrhem, že by do něho měli být zařazeni i prodejci vánočních stromků a kaprů – vždyť je přece obtížné, ne-li nemožné vydávat a evidovat účtenky za kapry a stromky přímo na ulicích a náměstích. A bylo vymalováno. Všichni moudře pokývali hlavami a uložili Ministerstvu financí, ať s tím něco udělá do příštího zasedání vlády v pondělí 23. října (tedy po volbách).

 

Výsledek si netroufám odhadnout: zlou vůli na straně vlády nepociťuji, spíše všichni trpíme kocourkovským syndromem. V každém případě bude SONS po této (a nejspíš i po příští) vládě požadovat, aby bylo nařízení přijato tak, jak jsme je společně s Ministerstvem financí vypracovali a jak bylo schváleno v podobě doporučené Vládním výborem pro zdravotně postižené občany.