Dva srpnové čtvrtky v centru Olomouce

Publikováno 16.08.2022 12:28 Odbočka Olomouc


Obrázek

Během letních prázdnin OO SONS Olomouc z organizačních důvodů pozastavuje většinu pravidelně konaných sociálně aktivizačních služeb, avšak oblíbené čtvrteční Kluby setkávání se snažíme zachovat, protože naši zrakově postižení uživatelé s průvodci je navštěvují velice rádi. V následujícím článku se dozvíte, jak jsme je dvakrát strávili na městských hradbách nad Bezručovými sady.

4. srpna měla skupinka našich členů možnost navštívit zahradu, patřící ke kapucínskému kostelu a klášteru na Dolním Náměstí v Olomouci. Navzdory horkému počasí mezi účastníky panovala příjemná atmosféra. Kapucín bratr Radek nám ve stínu košatého stromu přednesl svou úvahu o blízkém člověku, který ho na jeho cestě inspiroval. Všichni posluchači jeho povídání velice ocenili.

Vzhledem k tomu, že jsme pod listnatou korunou stromu seděli v kruhu, běžné "seznamovací kolečko" opravdu dostálo svému názvu. Každý během něj mohl ostatním sdělit něco o sobě, svých zájmech a aktivitách. Všichni se navzájem pozorně poslouchali, pokládali doplňující otázky, navzájem se motivovali a inspirovali pro život (nejen) se zrakovým postižením. Někteří z přítomných členů se účastnili našeho nedávného rekondičního pobytu v Poděbradech, ten tedy také byl jedním z témat hovoru. V závěru odpoledne jsme se společně přesunuli na náš Benefiční bleší trh v podzemí kapucínského kostela, který si každý mohl podle svého zájmu projít.
Na společných setkáních vždy zveme účastníky na naše nejbližší plánované akce, a tak tomu bylo i tentokráte. Pozvala jsem je i na komentovanou prohlídku Národní kulturní památky - secesní Vily Primavesi ve čtvrtek 14. 8.

O tuto prohlídku byl velký zájem, dokonce ji s námi absolvovali i kapucíni bratr Radek a bratr Serafín, protože přes to, že Vila Primavesi se nachází v sousedství kapucínského kláštera, nikdy ji nenavštívili.

Návštěva zrekonstruované Vily Primavesi nás opravdu nadchla. Vila byla vybudována jako městské sídlo bankéřského rodu Primavesi, který na počátku 20. století významně ovlivňoval hospodářské dění na Moravě. Na výzdobě Vily se podílela řada tehdejších významných umělců (např. Anton Hanak a Gustav Klimt). Během komentované prohlídky nás paní průvodkyně seznámila s pohnutou historií Vily i rodiny Primavesi, pro niž byla Vila v roce 1905 postavena. Někteří naši členové, kteří se prohlídky účastnili, si vybavují své zážitky z dob, kdy Vila sloužila jako zdravotnické zařízení nebo si ji vybavují jako již značně zchátralou budovu, která k návštěvě opravdu nelákala… Všichni se shodli na tom, že je tato komentovaná prohlídka nadchla, protože se o Vile dozvěděli zajímavé informace v souvislosti s historickými událostmi a paní průvodkyni vyjádřili velký obdiv za její obsáhlý výklad.  Po prohlídce jsme se rádi společně občerstvili na zahrádce kavárny Kafec v suterénu Vily, tedy na hradbách, z nichž je krásný výhled do výše zmíněných Bezručových sadů. Strávili jsme společně velice příjemné odpoledne, obohaceni o spoustu nových poznatků.

 

Klára Kočí


Obrázky