Dva koncerty souboru Musica pro Sancta Cecilia v Jeseníku

Publikováno 17.06.2019 10:40 Odbočka Jeseník


Obrázek

První koncert se uskutečnil v sobotu 15. června v 19 hodin v Zrcadlovém sále v Priessnitzových léčebných lázních, druhý v neděli 16. června v 10.30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku. Jesenický koncert svou přítomností podpořila starostka města Jeseník paní Mgr. Zdeňka Blišťanová a vedoucí SONS ČR, z. s., OO Třinec – paní Marie Miziová. Oba koncerty byly pořádány v rámci 25. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, jehož cílem je představit veřejnosti profesionální zrakově postižené umělce. Koncert pořádala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, oblastní odbočka Jeseník, za finanční podpory Olomouckého kraje, města Jeseník a Římskokatolické farnosti Jeseník, ve spolupráci s Priessnitzovými léčebnými lázněmi.

Vzpomínka na koncert od naší členky: „Členové souboru jsou profesionálové, kteří nám svojí hudbou a zpěvem rozveselili srdce, rozzářili oči. Za vynikající hudební zážitek byli odměněni velkým potleskem od posluchačů ve stoje. Rádi se s námi podělili o své zkušenosti při prohlídce jejich vzácných historických hudebních nástrojů. S tak skromnými a laskavými lidmi, kteří o sebe navzájem pečují a za vše děkují, bylo těžké se rozloučit. Doufám, že se do Jeseníku vrátí, aby svou hudbou a zpěvem rozdávali radost a pohodu. Chci poděkovat Petře Trunečkové, jak uměla v tak krátké době vše prakticky zorganizovat. Zajistit a připravit ubytování, stravu, kterou jako kuchařka uvařila, též i napekla zdravé dezerty. Yvonka Wrožynová byla šikovná moderátorka, které to moc slušelo! Děkuji za skvělý tým vedení a dobrovolníkům SONS ČR, z. s., OO Jeseník, kteří si navzájem pomáhají a dokáží pro sebe i ostatní udělat, co je třeba.“

Z e-mailu vedoucího ze souboru Musica pro Sancta Cecilia: „... Zůstaly nám milé vzpomínky a ty jsou k nezaplacení. Přeji vám, aby vám vydržela vaše energie a radost z toho, co děláte. Je to znát. Většinou nás všude přátelsky přijmou, ale tak mile, jako u vás, to už jsme dlouho nezažili. Tak ještě jednou děkuji za Cecilku a přeji vám hezké léto.“


Obrázky