Dopravní konference a Silniční veletrh Pardubice 2017

Publikováno 24.10.2017 19:15 Málková Marie


Obrázek
Začíná: 07.09.2017
Končí: 08.09.2017
Kde: Pardubice

Na konferenci vystoupili zástupci Pardubického kraje, Univerzity Jana Pernera v Pardubicích, Státního fondu dopravní­ infrastruktury, Správy železniční dopravní cesty a další. Veletrh se konal druhý den v areálu společnosti Správa a údržba silnic Pardubického kraje, k vidění bylo více než 60 firem. Za Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých prezentovali činnost Metodického centra odstraňování bariér Ing. František Brašna a Petr Lněnička.

Garanty akce byly Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Ministerstvo dopravy ČR, Státní­ fond dopravní­ infrastruktury, ČKAIT a další..Více informací na http://ww2.silnicniveletrh.cz/

 


Obrázky