Deváté celostátní shromáždění SONS ČR, z. s.

Publikováno 19.02.2016 13:52 Volejník Rudolf


V souladu s čl. XVI. odst. 4) Stanov SONS v platném znění svolává Republiková rada IX. celostátní shromáždění Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaného spolku.
Shromáždění se koná ve dnech 27.-29. května 2016 v Havlíčkově Brodě v hotelu Slunce.

Více než stovku delegátů čeká bohatý program, včetně volby prezidenta, viceprezidenta, přímo volených členů Republikové rady a členů Republikové kontrolní komise. K posouzení bude delegátům předložena i novela Stanov, ke které se mohli všichni členové SONS vyjádřit prostřednictvím návrhů a podnětů po celé druhé pololetí roku 2015. Aktem schválení novely Stanov SONS dovrší proces transformace z občanského sdružení na spolek v souladu s novým občanským zákoníkem.

Role hostitelů se ujala Oblastní odbočka v Havlíčkově Brodě a Krajská koordinační rada kraje Vysočina.