Den otevřených dveří v SONS ČR Praha, Krakovská 21, Praha 1

Publikováno 27.10.2016 12:44 Šváb Radek


Obrázek
Začíná: 10.11.2016 09:00
Končí: 10.11.2016 18:00
Kde: Praha 1, Krakovská 1695/21

 

 

 

 

 

 

 

Rádi Vás uvítáme v centru poskytujícím specifické služby nevidomým a slabozrakým.

V průběhu dne se můžete seznámit:

 v Domě služeb:

 • s metodami nácviku samostatné chůze, stolování, vaření, vlastnoručního podepisování nebo čtení a psaní slepeckého Braillova písma, stejně jako se speciálními optickými pomůckami a kamerovými lupami (Tyfloservis)
 • s pomůckami denní potřeby (Prodejna pomůcek pro nevidomé SONS)
 • s učebnou výpočetní techniky, kde se nevidomí lidé učí pracovat s počítačem i internetem bez použití monitoru a myši (Tyflokabinet SONS)
 • s prostorami pro klubové setkávání (SONS)
 • s ukázkou reliéfních vodicích linií s ozvučeným semaforem
 • s praktickými ukázkami speciálních reliéfních, akustických i světelných naváděcích systémů usnadňujících orientaci těžce zrakově postiženým (Metodické centrum odstraňování bariér SONS)
 • s programem podpory pracovního uplatnění zrakově postižených (SONS)
 • s provozem a pravidly sociální služby resp. péče ambulantní a terénní – průvodcovská a předčitatelská služba pro nevidomé a slabozraké (TyfloCentrum)
 • s možnostmi volnočasových aktivit zrakově postižených (SONS)
 • s Navigačním centrem SONS pro nevidomé
 • s Knihovnou digitálních dokumentů (SONS)
 • s časopisem zora

 

ve Středisku výcviku vodicích psů

 • s prohlídkou profesionálního pracoviště, které se zabývá výchovou a výcvikem vodicích psů jako průvodců těžce zrakově postižených osob, teoretickou i praktickou přípravou žadatele na převzetí a užívání vodicího psa, odborným předáváním vodicího psa do užívání, praktickým zácvikem dvojice nevidomý člověk a vodicí pes a pomocí při řešení jakýchkoli problémů vyplývajících z užívání vodicího psa během celé jeho činné služby

13. listopad si jako Den nevidomých připomínáme v upomínku na zakladatele systematického vzdělávání nevidomých, Francouze Valentina Haüye, který v roce 1784 založil v Paříži první výchovně vzdělávací zařízení pro nevidomé.

Haüy se narodil 13. listopadu 1745. Den jeho narození, vzhledem k jeho pedagogickému odkazu, zvolili v roce 1947 dva naši významní pedagogové působící na školách pro nevidomé (Rudolf Krchňák a Lubomír Nop) za Den nevidomých.

 

Pro školy a instituce: V případě, že plánujete návštěvu SONS a Střediska výcviku vodících psů jako skupina, prosíme na níže uvedených kontaktech o potvrzení účasti předem a to do 7. 11. 2016. Děkujeme.

 

Kontakt:

tel.: 221 462 462 - 221 462 111, E-mail: sons@sons.cz

www.sons.cz

www.tyfloservis.cz            www.praha.tyflocentrum.cz

www.vodicipsi.cz

tel.: 251 611 154 (SVVP), info@vodicipsi.cz