Den otevřených dveří na pracovišti Sons Vsetín v rámci 5. výročí vzniku relaxačního a masérského pracoviště

Publikováno 07.06.2019 09:48 Odbočka Vsetín


Obrázek

V pátek 24.5.2019 proběhl na našem pracovišti Den otevřených dveří, který byl spojený také s výročím 5ti let založení střediska masérny Vsetín. Připravena byla nabídka aktivit a pomůcek pro domácnost. Studenti, osoby se ZP a veřejnosti si mohla vyzkoušet simulovanou střelbu, seznámit se s psaním Brailla písma na Pichtově psacím stroji i na tabulce, dovednosti s bílou holí, přítomny byly dvě dodavatelské firmy speciálních kompenzačních pomůcek s nabídkou kamerových a digitálních lup, ozvučených mobilních telefonů a další techniky. Byla možnost zahrát si hry pro nevidomé. Studenty zaujala návštěva  masérského  pracoviště a povídání s našimi maséry.

Na další setkání se těší Rada a zaměstanci oblastní odbočky Vsetín


Obrázky