Den otevřených dveří a výstava kompenzačních pomůcek v Havlíčkově Brodě

Publikováno 03.11.2021 13:44 Odbočka Havlíčkův Brod


Obrázek

 

   S nabídkou kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené přijely pracovnice Krajského střediska Tyfloservisu Jihlava paní Kuczová a paní Cekulová, z firmy Sagitta Brno pan Kupči a pan Běhounek, s pomůckami pro tělesně postižené zájemce seznamoval pan Zeman

z firmy DMA Praha a informace podávala paní Venzhőferová z Centra pro zdravotně postižené. Návštěvníky vítaly členky naší odbočky a představovaly SONS, poslání a činnost spolku a další podrobnosti podle zájmu, například předvedení audioknih, časopisu Paprsek atd.

U dalšího stolku si zájemci mohli vyzkoušet nejnovější elektronické optické přístroje, které mohou nevidomým a slabozrakým velmi pomoci. Pestrou nabídku pomůcek, od jednoduchých ručních „vychytávek“ pro domácí práce až po různé typy elektronických lup, hodinek a budíčků, ozvučenou váhu a jiné zajímavosti, představily dámy z Tyfloservisu. Kdo měl zájem o konkrétní informace a rady ohledně pomůcek pro tělesně postižené, ujali se ho na dalším stanovišti.

   Kromě jednotlivců, kteří mají zájem dozvědět se něco  - případně si vyzkoušet  - konkrétní pomůcku, přišli opět studenti a studentky Střední zdravotnické školy, celkem tři třídy se svými pedagogy. Rozděleni do skupin se postupně seznamovali s pomůckami a specifickými potřebami zrakově postižených. Především dámy z TS jim odborně vysvětlovaly, jak klienty oslovit a jak se k nim chovat.  Budoucí zdravotníci měli o tuto tématiku takový zájem, že se akce o dobrou půlhodinu protáhla.

   Výstavy se kromě členů naší odbočky zúčastnili hosté z jihlavské SONS, přišly také dámy z Úřadu práce a bývalá oční lékařka.

Našimi vypůjčenými „otevřenými dveřmi“ prošlo na sto dvacet lidí. Všichni vystavující projevili zájem o další spolupráci a my se budeme těšit na příští ročník.

   O smysluplnosti podobných aktivit svědčí to, že si několik návštěvníků přímo na místě objednalo vyzkoušené pomůcky a mnozí získali potřebné kontakty. Nás, jakožto pořadatele, to samozřejmě těší a radost nám udělal i pytel plastových víček, přivezený manželským párem ze Světlé nad Sázavou...


Obrázky