Den otevřených dveří 12. listopadu 2015

Publikováno 11.11.2015 14:45 Králová Taťána


Dne: 12.11.2015
Kde:

Zapsaný spolek

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,

 

Středisko výcviku vodicích psů SONS

 

Obecně prospěšná společnost

Tyfloservis

 

Obecně prospěšná společnost

TyfloCentrum Praha

 

si vás dovolují pozvat na

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

DOMU SLUŽEB PRO NEVIDOMÉ

Krakovská 21, Praha 1

a

STŘEDISKA VÝCVIKU VODICÍCH PSů

Klikatá 2a, 158 00 Praha 5 - Jinonice

 

Kdy: ve čtvrtek 12. listopadu 2015 od 9:00 do 17:00 hodin

 

Rádi vás uvítáme v centru poskytujícím specifické služby nevidomým a slabozrakým.

Uvidíte speciální učebny, odborná pracoviště i klubové prostory, ve kterých se nevidomí učí dovednostem nezbytným pro jejich plnohodnotný život,

a dále ve středisku, které zajišťuje výcvik vodicích psů.

 

 

Na setkání s vámi se těší

 

Mgr. Václav Polášek, prezident SONS

PhDr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, o. p. s.

Ing. Jiřina Polášková, ředitelka TyfloCentra Praha, o. p. s.

Marie Hájková, ředitelka SVVP

 

 

            

 

 

                                               

 


V průběhu dne se můžete seznámit:

 v Domě služeb:

 • s metodami nácviku samostatné chůze, stolování, vaření, vlastnoručního podepisování nebo čtení a psaní slepeckého Braillova písma, stejně jako se speciálními optickými pomůckami a kamerovými lupami (Tyfloservis)
 • s pomůckami denní potřeby (Prodejna pomůcek pro nevidomé SONS)
 • s učebnou výpočetní techniky, kde se nevidomí lidé učí pracovat s počítačem i internetem bez použití monitoru a myši (Tyflokabinet SONS)
 • s prostorami pro klubové setkávání (SONS)
 • s ukázkou reliéfních vodicích linií s ozvučeným semaforem
 • s praktickými ukázkami speciálních reliéfních, akustických i světelných naváděcích systémů usnadňujících orientaci těžce zrakově postiženým (Metodické centrum odstraňování bariér SONS)
 • s programem podpory pracovního uplatnění zrakově postižených (SONS)
 • s provozem a pravidly sociální služby resp. péče ambulantní a terénní – průvodcovská a předčitatelská služba- pro nevidomé a slabozraké (TyfloCentrum)
 • s možnostmi volnočasových aktivit zrakově postižených (SONS)
 • s Navigačním centrem SONS pro nevidomé
 • s časopisem zora

 

ve Středisku výcviku vodicích psů

 • s prohlídkou profesionálního pracoviště, které se zabývá výchovou a výcvikem vodicích psů jako průvodců těžce zrakově postižených osob, teoretickou i praktickou přípravou žadatele na převzetí a užívání vodicího psa, odborným předáváním vodicího psa do užívání, praktickým zácvikem dvojice nevidomý člověk a vodicí pes a pomocí při řešení jakýchkoli problémů vyplývajících z užívání vodicího psa během celé jeho činné služby

 

13. listopad si jako Den nevidomých připomínáme v upomínku na zakladatele systematického vzdělávání nevidomých, Francouze Valentina Haüye, který v roce 1784 založil v Paříži první výchovně vzdělávací zařízení pro nevidomé.

V. Haüy se narodil 13. listopadu 1745. Den jeho narození, vzhledem k jeho pedagogickému odkazu, zvolili v roce 1947 dva naši významní pedagogové působící na školách pro nevidomé (Rudolf Krchňák a Lubomír Nop) za Den nevidomých.

 

Pro školy a instituce: V případě, že plánujete návštěvu jako skupina, prosíme na níže uvedeném kontaktu o potvrzení účasti předem. Děkujeme.

 

Kontakt:

Tel.: 221 462 462 - 221 462 111

251 611 154 (SVVP)

Fax: 221 462 461

E-mail: sons@sons.cz

www.sons.cz

www.vodicipsi.cz

www.tyfloservis.cz

www.praha.tyflocentrum.cz