Další ročník literární soutěže

Publikováno 26.02.2015 14:17 Králová Taťána


Začíná: 01.03.2015
Končí: 30.04.2015
Kde:

Další ročník literární soutěže

 

Cílem letošního ročníku evropské literární soutěže pro nevidomé, pořádané Evropskou unií nevidomých (EBU) z pověření společností Onkyo Corporation a The Braille Mainichi, je opět podpora používání Braillova písma jako klíče zpřístupňujícího nevidomým lidem informace, a také jako prostředku jejich začlenění do společnosti.

Ať již vám Braillovo písmo pomáhá v životě jakýmkoli způsobem, můžete své zkušenosti sepsat a vyhrát jednu z hodnotných cen.

Neobejdete se bez Braillova písma v práci nebo v osobním či veřejném životě? Pomáhá vám při vašich koníčcích? Nebo se na jeho plné zvládnutí teprve chystáte? Podělte se. Uvítáme příběhy, jež mají potenciál pro Braillovo písmo nadchnout další zájemce, příběhy poutavé a inspirativní.

Zdaleka nemusíte vyprávět jen svůj vlastní příběh, ale můžete naplno využít svou nápaditost, a zvolit např. formu dopisu, básně či rozhovoru. Uvítáme i práce, jež se zaměří na výhody i nevýhody Braillova písma v porovnání s černotiskem, nebo jež se budou zabývat budoucností Braillova písma.

Soutěže se mohou zúčastnit všichni uživatelé Braillova písma, třeba i vidící. Soutěžní esej může být psán česky či anglicky a musí mít mezi 900 a 1100 slovy. Ještě před jeho názvem je třeba v jeho hlavičce uvést též počet slov, jméno, příjmení a věk autora, a telefonní číslo, na kterém bude autor dosažitelný.

Své soutěžní práce s označením Evropská literární soutěž můžete doručovat do redakce časopisu ZORA, Krakovská 21, 110 00 Praha 1, e-mail: zora@sons.cz nejpozději do 30. dubna  2015.

A jaké jsou připraveny ceny? V obou kategoriích, ve kterých soutěž probíhá, do 25 let a nad 25 let, je pro 3. místa připraveno 500 amerických dolarů, pro místa druhá 1000 dolarů a na hlavního vítěze, společného pro obě věkové kategorie, čeká 2000 dolarů.

Z redakce Zory vám přejeme hodně inspirace do psaní.