DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 7

Publikováno 24.03.2020 09:19 Odbočka Olomouc


Obrázek
  1. ROUŠKY A RESPIRÁTORY:

První vlnu přidělování roušek máme za sebou. Bylo nutné, aby každý z našich členů, kdo nemá možnost si roušku opatřit sám nebo ji získat z jiných zdrojů, ji dostal od nás.

Znovu, tak jako v minulých informacích, nabízíme možnost získat roušku další. Proto, prosím, pokud možno obratem, nám svůj požadavek e-mailem nebo telefonicky sdělte.

Nyní také nastal čas, abychom si řekli více o jejím používání a hygieně.

Mezi rouškou a respirátorem je veliký rozdíl. Primárním rozdílem mezi oběma pomůckami je ten, pro koho jsou určeny.

# Roušky slouží k ochraně před šířením virů a bakterií, nasazují si ji tedy nakažení, aby nešířili nemoc dál.  Protože v současné době jsou respirátory pro běžného občana nedostupné, přednost mají zdravotníci. Používání roušek na veřejnosti je povinné, protože když je budou používat všichni, tak se všichni do jisté míry chrání navzájem. A jak roušku správně používat?

■ Před nasazením ústní roušky použijte dezinfekci na bázi alkoholu, nebo si umyjte ruce mýdlem a teplou vodou.

■ Ústní rouškou si zakryjte nos a ústa a ujistěte se, že mezi obličejem
a rouškou nejsou žádné mezery.

■ Během nošení se ústní roušky nedotýkejte, pokud tak učiníte, očistěte si ruce dezinfekcí na bázi alkoholu, nebo mýdlem a teplou vodou. Jakmile je ústní rouška vlhká, vyměňte ji za novou, roušky určené na jedno použití znovu nepoužívejte.

■ Ústní roušku sundávejte zezadu (nedotýkejte se přední části roušky); roušku ihned vyhoďte do uzavřeného koše; očistěte si ruce dezinfekcí na bázi alkoholu, nebo mýdlem a teplou vodou.

■ Na vícero použití jsou pouze roušky bavlněné, které po použití vypereme (nejlépe i vyvařit) a před použitím vyžehlíme. Skladovat vyžehlené roušky můžeme v čisté uzavíratelné dóze.

# Respirátory neboli polomasky jsou určené k ochraně před nákazou. Nosit by je měli zdraví lidé, aby se chránili před onemocněním. Ochránit vás mohou i celoobličejové masky s vhodně zvoleným filtrem.

Respirátor se oproti běžné roušce výrazně liší, a to už svojí konstrukcí, protože musí mnohem lépe přilnout k obličeji a pevně obepnout jeho spodní část. Jedině tak může respirátor člověka dobře izolovat od okolí. Skládá se často z měkké i pevné části. Důležitým faktorem je certifikace. Respirátory mají také lépe uzpůsobený filtr, který oběma směry zachytí jemný prach i toxický aerosol – tedy třeba okolní i vlastní vydechovaný vzduch.
Ochranné schopnosti respirátorů vyjadřuje škála FFP1 až FFP3. Až nejvyšší kategorie respirátorů třídy FFP3 s účinností nad 99% zachytí prach, aerosol, viry, bakterie i spory. Absolutní ochranu před viry však nabídne až celoobličejová maska, nebo kompletní ochranný oděv.
I s izolací horních a dolních dýchacích cest totiž u agresivních virů
a bakterií hrozí, že se cizorodé látky dostanou do organismu skrze další sliznice – zejména přes oči. Ke snížení pravděpodobnosti přenosu virů
a bakterií je třeba dodržovat také základní hygienická pravidla.

Zvolte správnou filtrační třídu:

Respirátory (polomasky) se tedy člení podle filtračních tříd – tedy podle toho, jak vysokou ochranu a stupeň filtrace poskytují. Respirátory musí splňovat přísné podmínky české normy - ČSN EN 149.

◾ Filtrační třída FFP1 – představuje nejnižší stupeň ochrany. Tyto respirátory chrání proti netoxickým pevným částicím – proti nízké koncentraci jemného prachu a aerosolům na vodním nebo olejovém základě, a to do koncentrace až 5xNPK/PEL (nejvyšší povolená koncentrace látek v ovzduší/přípustné expoziční limity látek v ovzduší).

◾ Filtrační třída FFP2 – poskytuje střední stupeň ochrany. Chrání proti středně toxickým částicím, proti fibrogenním látkám, azbestu, proti zdraví škodlivému prachu, kouři a aerosolům do stupně koncentrace 10xNPK/PEL.

◾ Filtrační třída FFP3 – představuje nejvyšší stupeň ochrany dýchacích cest. Ochrání vás proti toxickým látkám, jako jsou viry, spory, bakterie, ale také třeba radioaktivní látky či karcinogeny do 50xNPK/PEL.

Respirátory chrání jen po určitou dobu – zpravidla maximálně 24 hodin – a nejsou určeny pro opakované použití. Opakovaně použít se dají pouze polomasky a masky s integrovanými nebo výměnnými filtry.

  1. DEZINFEKCE NA RUCE A PREVENCE ONEMOCNĚNÍ:

Hygienická dezinfekce a mechanické mytí rukou je jedno z nejúčinnějších opatření při předcházení infekčních onemocnění. Mytí rukou a hygienická dezinfekce podléhá různým metodickým pokynům a různým doporučením, která se skládají ze šesti základních kroků. „Nejprve na ruce naneseme dostatečné množství dezinfekčního prostředku a rozetřeme ho do plochy celé ruky až po zápěstí. Začínáme dlaněmi, poté s propletenými prsty i se zamčenými prsty. Projíždíme hřbety rukou a meziprstí, palce a nesmíme zapomínat na konečky prstů, kde je největší koncentrace bakterií, nejen na konečcích, ale i za nehty.“

Hygiena rukou je velice důležitá i jako součást respirační hygieny. „Po každém použití papírového kapesníku je třeba si ruce umýt nejméně vodou a mýdlem, ideálně použít kapesní dezinfekční prostředek.“

Pokud jsme v domácím prostředí, stačí si ruce mýt vodou a mýdlem, dezinfekci na bázi alkoholu je ale dobré mít vždy po ruce, zvláště pokud jsme využili například dopravní prostředek. Obecně jsou největším rizikem povrchy, kterých se dotýká velké množství lidí.
Jedná se zejména o kliky u dveří, nákupní košíky, madla v MHD, bankomat, hotovost, různá zábradlí, tlačítka ve výtahu atd…).
                Šance na nákazu je ale daleko větší, když na vás někdo virus jednoduše „kýchne“. Určitě je dobré mít se na pozoru a minimalizovat kontakt kde to není nutné, ale toho že vezmete bankovky do ruky,
se děsit nemusíte
. Rozhodně si však potom umyjte důkladně ruce
a zkuste se nedotýkat rukama obličeje, i když máte roušku.
                Na jednu věc by si však měl dát pozor skoro každý člověk.
A tou je mobilní telefon. Velké množství kontaktů s mobilem každý den, z něj dělá ideální místo pro přenos nežádoucích látek. Pokud nemáme omyvatelný mobil, můžeme jeho povrch vydezinfikovat.

Bohužel lékárny a drogerie momentálně bojují s nedostatkem nejen roušek, ale také právě dezinfekcí, i těch kapesních.

A proto se budeme snažit vám, našim členům i s tímto nedostatkem pomoci. Máme slíbenou dezinfekci a lahvičky. A když vše proběhne tak, jak si plánujeme, dostanete ji brzo od nás prostřednictvím našich dobrovolníků. Nebojte se o ni požádat. Jsme tu pro vás!

Na úklid je doporučené používat gumové rukavice, které po skončení hodíte do koše. Ideální je vyčistit znečištěné povrchy za pomoci detergentu a poté ještě dezinfikovat a je dobré nezapomenout při úklidu na větrání a čistý vzduch.

U praní je vhodné použít nejteplejší prací program. Ideální je využití pračky s parní funkcí a pokud máte doma sušičku prádla, rozhodně je vhodné ji použít. Jak víte, viry nemají rády suchá a teplá místa.

  1. RŮZNÉ:

Česká televize spouští v pondělí 23. března 2020 nový program ČT3. Důvodem je především snaha televize pomoci nejohroženější skupině - starším lidem, kteří jsou v této době nuceni zůstávat doma. Stanice bude svým laděním klidnější a podávání všech informací bude přizpůsobené seniorům.
Vysílat bude denně od 9 do 17:25 hodin. Programová nabídka se bude opírat o výběr ze zlatého televizního fondu, tematické magazíny
i základní informační servis.

A trochu opět vážnost situace odlehčíme:

Výzva České psychiatrické společnosti:
Přátelé! To, že v karanténě mluvíte se svými zvířátky, kytkami nebo vybavením domácnosti je NORMÁLNÍ. Kvůli tomu volat nemusíte. Odbornou pomoc vyhledejte, až když vám začnou odpovídat. Děkujeme. Vaši přetížení psychiatři.