DO BRNA ZA POUČENÍM

Publikováno 09.04.2018 13:49 Odbočka Olomouc


Obrázek

 

V Brně, v největším moravském městě, je velká koncentrace osob se zrakovým postižením. Jednak s ohledem na počet obyvatel, ale také proto, že v Brně se vyskytuje celá řada institucí specializovaných pro tuto cílovou skupinu.

Kromě Střední školy, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené se zde nachází krajské ambulantní středisko Tyfloservisu, TyfloCentrum, dvě velké Oblastní odbočky SONS, ale také Centrum sociálních služeb pro osoby se ZP v Brně – Chrlicích a Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky při Masarykově univerzitě – Teiresiás.

Právě dvě posledně jmenované instituce navštívila 4. dubna třicítka členů Oblastní odbočky SONS Olomouc a Přerov.

Po poněkud ucpané dálnici mezi Olomoucí a Brnem se náš bezbariérový autobus poskytnutý za výhodných podmínek Olomouckým krajem, nakonec téměř včas dorazil do Brněnské části Chrlice.

Centrum je umístěno v barokním zámku, který je přestavěn pro současné potřeby uživatelů s těžkým zrakovým postižením a přidruženými dalšími hendikepy.

Ve vstupní hale nás srdečně přivítal ředitel Centra soc. služeb Ing. Miloš Paleček se svými spolupracovnicemi, které nás, rozdělené do dvou skupin provedly celým areálem.

Po shlédnutí videa pojednávajícího o všech službách poskytovaných centrem, jsme si prohlédli učebnu výpočetní techniky, kde nám lektor pan Danko popovídal o výuce obsluhy počítače s braillským řádkem.

Pak následovaly chráněné dílny, kde jsou formou ergoterapie zaměstnáni práceschopní uživatelé zařízení.

Pro naše vidící průvodce byla určitě emotivním zážitkem prohlídka „neviditelného bytečku“ – tedy prohlídka poslepu.

Ve společenském sále právě probíhala zkouška místního pěveckého sboru vedeného panem ředitelem a my jsme měli štěstí a mohli si poslechnout několik sborových písní.

Po prohlídce ubytovací části budovy jsme krátce navštívili i muzikoterapeutickou místnost, kde se pod odborným vedením mohou uživatelé Centra odreagovat.

Po výborném obědě v blízkém penzionu „U Honzáků“ jsme se přes frekventované centrum Brna propracovali až na náměstí Komenského, kde sídlí „Teiresiás“.

V rozsáhlých prostorách univerzitní budovy nás uvítal a organizační informace o průběhu naší návštěvy nám podal odborný pracovník Mgr. Radek Pavlíček.

Se svými kolegy zapůjčil slabozrakým účastníkům tablety, jejichž prostřednictvím si mohli zblízka prohlížet slajdy promítané na plátno.

O historii vzniku střediska a jeho vývoji až po současnost nám v úvodním proslovu pověděl jeho ředitel PhDr. Petr Peňáz. Prozradil nám také, jak vznikl název Teiresiás. Jako filolog specializovaný na latinu a zejména starořečtinu je i znalcem řecké mytologie. Teiresiás byl řecký mudrc a věštec, kterého podle jedné z verzí oslepila bohyně Athéna, když ji spatřil nahou při koupeli. Později mu však zbystřila sluch natolik, že rozuměl i hlasům ptáků.

V současné době Teiresiás podporuje na 500 studentů se zdravotním postižením všech devíti fakult, mezi nimi kolem šedesáti studentů se zrakovým postižením.

Těm poskytují různé podpůrné služby, např. výcvik prostorové orientace v budovách Univerzity i mimo ně, digitalizují studijní materiály nebo přepisují do Braillova písma, zapůjčují tablety, nabízí nácvik obsluhy zařízení výpočetní techniky atd.

Jednou z jejich služeb je spolupráce s Centrem pro ZP studenty Karlovy univerzity v Praze „Elza“ a serverem Seznam.cz při přípravě podkladů map, umístěných na internetu, které se poté dají vytisknout do hmatné reliéfní podoby.

Pro účely naší návštěvy připravil pracovník Centra Mgr. Petr Červenka mapky okolí katedrály sv. Václava v Olomouci.

Na tomto místě bych rád jménem všech účastníků našeho zájezdu poděkoval jak pracovníkům Centra v Chrlicích i Střediska Teiresiás za velkorysou vstřícnost a perfektní zajištění průběhu obou našich návštěv.

V závěru našeho jednodenního pobytu v jihomoravské metropoli jsme navštívili jednu z blízkých kaváren a nabytí novými vědomostmi tentokrát již bezproblémově odjeli zpět do Olomouce.

Věřím, že se do Brna brzy vrátíme – pan ředitel Peňáz nám jako znalec brněnské historie, nabídl komentované prohlídky několika místních zajímavých pamětihodností, např. vily Tugendhat, brněnského opatství nebo známého kostela sv. Jakuba včetně podzemní kostnice.

A příznivci výpočetní techniky byli zase pozváni na „Jarní Agoru“ (sedmý běh workshopů, věnovaných tématice speciálních informačních a komunikačních technologií pro uživatele s těžkým postižením zraku), která se koná tak jako na podzim a několikrát předtím právě ve středisku „Teiresiás“.

J.Příborský


Obrázky