DEN PLNÝ POHYBU

Publikováno 14.10.2019 12:16 Odbočka Olomouc


Obrázek

DEN PLNÝ POHYBU aneb Mezigenerační setkání žáků, studentů a dospělých se zrakovým postižením i bez něj

Vzdělávání a péče o zrakově postižené má v našem regionu již dlouhou tradici. Před 65 lety došlo zásluhou profesora Václava Vejdovského (známého očního lékaře) k založení speciální školy, kde se vzdělávají prioritně děti se zrakovým postižením. Jsme rádi, že se po dlouhé době z Litovle škola přestěhovala do Olomouce, kde byla „na zelené louce“ postavena zcela nová budova.

V Olomouci již před 60 lety také vznikala cílená péče o dospělé zrakově postižené. V roce 1959 byla založena v rámci tehdejšího Československého svazu invalidů Krajská organizace nevidomých.

A právě tato dvě významná výročí se stala podnětem k uspořádání akce.

Partnery „Dne plného pohybu“, který se konal 25. září 2019, byli Magistrát města Olomouce, Centrum pohybu a Nadace prof. Vejdovského. Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.

Záštitu nad akcí převzali hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk a primátor Statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek.

Pořadatelé – Oblastní odbočka SONS Olomouc a Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc-Hejčín, jak se škola v současné době jmenuje, se společně podíleli na náročné přípravě a realizaci této akce, při níž nás výrazně podpořily i partnerské organizace. Velkými pomocníky byli dobrovolníci, studenti Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci, v čele s Mgr. Hanou Šmirkovou, pedagogové školy a další pracovníci spřátelených organizací. Všem velmi děkujeme za spolupráci a pomoc, stejně jako sponzorům, kteří přispěli na pohoštění či ceny pro soutěžící. Zvláštní poděkování náleží hasičům z Droždína a Černovíra, kteří přijeli dokonce se dvěma hasicími vozy a veškerou výstrojí.

Při slavnostním zahájení v krásné školní tělocvičně přivítal přítomné ředitel Školy prof. V. Vejdovského PaedDr. Mgr. Dan Blaha a předseda Oblastní odbočky SONS Olomouc Jan Příborský. Slova se ujal tajemník hejtmana Olomouckého kraje JUDr. Vladimír Lichnovský, vedoucí Odboru ochrany obyvatelstva olomouckého Magistrátu Ing. Jan Langr, zástupkyně Odboru sociálních věcí MMOl PhDr. Jana Haasová, vedoucí Centra pohybu Olomouc Mgr. Lenka Fasnerová a pracovnice Nadace profesora Vejdovského Mgr. Dagmar Sýkorová.

Osm stanovišť s  úkoly bez použití zraku (kop do míče a hod nafukovacím balonkem, čichačky, hmatačky, rozlišování barev, kranking, zvuková střelba a showdown) i nesoutěžní aktivity (neobvyklé cvičení s pracovnicemi Centra pohybu, jízda na tandemu či na koloběžce, prohlídka hasičských vozů, hašení proudnicí na ozvučený cíl, výroba vlastní placky či magnetky, skládání puzzle či malování na obličej) zaujaly všechny přítomné, zvláště pak děti – žáky školy a nedalekého Dětského domova či děti našich členů.

Při úvodní registraci dostal každý identifikační náramek, soutěžní kartičku, tašku s propagačními předměty věnovanými Olomouckým krajem a Magistrátem města Olomouce a sponzorskou bagetu, perník s nápojem. Přihlášení mohli za výhodnou cenu poobědvat ve školní jídelně, kde byla k dispozici také káva a voda se sirupem.

V 16 hod. proběhlo v tělocvičně slavnostní vyhlašování vítězů a oceňování soutěžících. Každý byl spokojen, každý obdržel dle dosažených bodů příslušnou cenu.

Spokojeni mohli být i dospělí účastníci, členové celé řady odboček SONS i té „naší“.

Mile jsme byli překvapeni spontánním skandováním žáků škol při hodnocení soutěžících – ať dospělých tak dětí...

Úvodní i závěrečnou částí akce slovem provázela Mgr. Dagmar Sýkorová z Nadace prof. Vejdovského, která měla připravenou i závěrečnou diskotéku.

Spokojeni jsme nakonec mohli být i my pořadatelé – Dne plného pohybu se totiž zúčastnilo více než 90 osob – dětí, dospělých, dobrovolníků, pomocníků a hostů. Poslání akce – neformální setkání dětí a „dospěláků“ se zrakovým hendikepem i bez něj – bylo zcela naplněno.

Marie Kebrdlová

 


Obrázky