Co se také událo v naší odbočce 

Publikováno 14.11.2023 09:32 Odbočka Olomouc


Obrázek

Období, které chci zmínit v tomto poohlédnutí zahrnuje „babí léto“ a začátek podzimu.

Vyberu jen několik akcí, které mne zaujaly.

7. září se skupina našich členů zúčastnila exkurze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Zorganizovala ji pro nás paní RNDr. Jana Slezáková. V učebně Katedry experimentální fyziky nám přednášel pan docent Roman Kubínek. Jeho téma pro naši skupinu – „Fyzika a naše tělo“.

Po přednášce jsme se přemístili do specializované laboratoře pod vedením
RNDr. Renaty Holubové. Zde nám připravila celou řadu relativně jednoduchých,
ale zajímavých pokusů, např. souvisejících se šířením zvuků skrze různé materiály.

Malá skupina členů naší odbočky se 22. září vypravila do Vsetína, kde se konal jubilejní 30. ročník festivalu zájmové umělecké činnosti zrakově postižených s názvem „Tyfloart“.

Zúčastnili jsme se slavnostního zahájení této velkolepé vícedenní akce.

V úvodu zazpíval sbor vsetínského Masarykova gymnázia. Následovalo pestré pásmo hudby a přednesu povídek
a básní nevidomých interpretů a autorů.

Po celou dobu festivalu si mohli návštěvníci prohlédnout spoustu rozmanitých výrobků zrakově postižených členů z odboček z různých míst republiky.

5. října se vydala početná skupina členů odbočky se svými průvodci vedená Klárkou Hájkovou a Zuzkou Kundelovou do Dolních Vítkovic.

Zde se nachází unikátní, dnes již historický areál bývalých Vítkovických železáren.

Z několika návštěvnických okruhů jsme si vybrali „Malý svět techniky U6“.

Expozice přibližuje celou řadu vynálezů, které významně poznamenaly vývoj průmyslu a technického pokroku. Mohli jsme si i hmatem prohlédnout a vyzkoušet jeřáb na ruční pohon, žentour, dmýchadla, tkalcovský stav, první parní vůz. Nejatraktivnějším exponátem byla bezesporu ponorka Nautilus, do níž jsme mohli vstoupit a prohlédnout si všechny prostory a zařízení.

Velmi zajímavá byla cestovatelská beseda konaná 12. října v klubovně naší odbočky. Jejími aktéry byl náš mladý zrakově postižený člen Tomáš Kvapil
a vozíčkářka slečna Petra. Oba se zúčastnili expedice s názvem Přesbar (přes bariéry), kterou zorganizovali studenti Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého. Konala
se v červnu tohoto roku a zúčastnilo se jí 8 zdravotně postižených a 20 studentů. Jejich cesta vedla přes Rakousko do Slovinska
a měla velmi rozmanitý a dobrodružný průběh. Navštívili např. l olověné doly, kde se pod zemí projeli na dvoukolech, slézali skalní stěny, pluli na loďkách na Bohiňském jezeře a na závěr vystoupali na horu Vršič v Julských Alpách do výšky 1737 m/m.

Beseda byla opravdu hodně zajímavá a doplněná mnoha fotkami a videem. Děkujeme oběma účastníkům expedice za poutavé vyprávění!

A ještě krátce o poslední akci, kterou byla komentovaná prohlídka Červeného kostela, jenž byl po generální rekonstrukci otevřen pro veřejnost v květnu tohoto roku. Průvodcem naší skupiny byl PhDr. Martin Kučera, náměstek ředitelky Vědecké knihovny Olomouc. Červený kostel je po mnoho desítek let součástí této instituce. Nejprve nám detailně popsal moderní vstupní prostor a spojovací koridor, poté také samotný interiér kostela. Dopodrobna popsal historii knihovny i Červeného kostela, průběh rekonstrukce a také nás seznámil se způsoby kulturního využití této zajímavé dominanty centra města Olomouce. Jsou to koncerty, výstavy, přednášky a další společenské události.

Jan Příborský


Obrázky