Členové vsetínské odbočky zvládli online setkání s odečítací technikou na výbornou!

Publikováno 22.02.2021 13:00 Odbočka Vsetín


Členové vsetínské odbočky zvládli online setkání s odečítací technikou na výbornou!

Dne 16.2.2021 jsme uspořádali pro uživatele služby se zrakovým postižením premiérové setkání po Skype na téma Zvládání techniky a covidového omezení. Za účasti téměř 20 přihlášených účastníků na deseti různých zařízeních (PC, notebooků a chytrých telefonů) se toto vzájemné propojení setkalo s velkým ohlasem, neboť uživatelé služby včetně jejich blízkých, již cítí velké sociální vyloučení a byli velmi vděční za to, že se mohli alespoň na dálku pozdravit a popovídat si.

Po pozdravném kolečku, které probíhalo formou oslovení každého přihlášeného účastníka, následovalo překvapení,  kterého se po předchozí domluvě ujal náš člen, hudebník, skladatel  a     učitel hudby Petr Bazala. Péťa nám předvedl svůj úplně nový klavír skladbami - Zd. Fibicha - Poem, Franka Sinatry - My way, na kterém momentálně provádí distanční výuku se svými svěřenci. Po pěkném hudebním naladění byli účastníci vyzýváni podle abecedy k popisu své momentální situace v rámci Covidu a celkovému zvládání, pro některé i velmi náročné speciální ozvučené techniky. Dále následovala velmi podnětná diskuse, kde zazněly různé otázky k představeným aktivitám, o kterých se hovořilo. Předmětem diskuse byly nejčtenější knihy z KDD. Závěrem byli účastníci vyzváni ke spolupráci s vyplněním dotazníku časopisu ZORA.

Po hodinovém setkání, jak bylo plánováno, koordinátorka poděkovala všem zúčastněným za zvládnutí techniky, připojení,  věnovaný čas a projevenou disciplínu, která zde byla nutná. Po tomto závěrečném slovu všichni poděkovali a projevili radost ze setkání s přáním opětovného připojení. Někteří zúčastnění diskutovali a vzájemně se inspirovali se svými odečítači ještě další hodinu. Povídali si o technice a možnostech, jak náročné kompenzační pomůcky zvládat.

Ač se setkat osobně nemohou, potěší je, alespoň vlídné slovo  od svých přátel, na které se všichni velmi těší.

Závěrem chci vyslovit pocit z dobře vykonané práce, neboť zrakově postižení se vzájemně inspirovali, odbourali různé předsudky ve zvládání technické gramotnosti,  doplnili si své vědomosti a hlavně se i pobavili. Skypové setkání nastínilo cestu přístupu k oslovení jednotlivců, neboť při prvním hromadném vyzvání ke Skype se nikdo nepřihlásil. Po mém vyzvání každého jednotlivce s připojením po Skype, se podařilo ve spolupráci s Bc.Martinou Fojtíkovou vytvořit zmíněnou skupinu .  Je tedy nutno pokračovat v osvědčené formě a rozšiřovat nejen naše řady, ale i plánovat poutavé besedy. Dne 16.3.2021 je tedy avizována beseda na téma „Itálie“ s naší členkou a dlouholetou průvodkyní cestovní kanceláře paní Janou Makyčovou.

Ludmila Pavelková