Členové SONS Šumperk se sešli na oblastním shromáždění

Publikováno 21.03.2022 12:56 Odbočka Šumperk


Obrázek

 

 

ČLENOVÉ SONS ŠUMPERK SE SEŠLI NA OBLASTNÍM SHROMÁŽDĚNÍ

 

V pátek 11. března 2022 se konalo v G – klubu KD Šumperk oblastní shromáždění naší odbočky. Děkujeme všem, co za námi dorazili a svou účastí nás i našeho hosta podpořili. Pozvání tentokrát přijala paní Mgr. Jana Holubářová, ředitelka šumperské Charity a ve vymezeném čase nám přehledně popsala všechny služby a v krátkosti i projekty, které tato organizace poskytuje. Nevynechala ani  paliativní péči – péče o umírajícího v domácím prostředí, o které málo kdo z nás ví, a která je velmi smysluplná a pro mnoho rodin potřebná.  Na závěr besedy paní Holubářová zodpověděla několik dotazů z řad shromáždění a doufáme, že informace, které poskytla, budou přínosné všem.

 

 Dále jsme projednali předem stanovené a odsouhlasené body programu. Zhodnotili jsme činnost odbočky v minulém roce, předložili jsme vám zprávu o hospodaření a přednesli jsme plány, které na rok 2022 máme a na co všechno se můžete těšit. Jedním z důležitých bodů byly i volby členů do oblastní rady. Díky vaší účasti bylo shromáždění usnášeníschopné a volby mohly bez problémů proběhnout. O tom, jak jsme volily a zvolily si můžete přečíst v samostatném článku.

 

Máme radost, že naše oblastní shromáždění mohlo proběhnout a už teď se těšíme na setkání při další povedené akci.

 

 

 


Obrázky