Červnové události

Publikováno 02.07.2018 17:31 Odbočka Jeseník


Obrázek

V rámci klubové činnosti jsme se věnovali stříhání a navazování levandule (příprava k sušení a tvorbě bylinkových pytlíčků). Velký dík patří panu Faxovi z České Vsi, který nám daroval přebytky levandule ze své zahrádky. V dalším klubu jsme trhali lipový květ taktéž na sušení do bylinkových pytlíčků. 18. 6. jsme se vydali do SVČ Duha v Jeseníku a dodělávali jsme rozdělanou keramiku – glazurovali jsme hřiby. V pondělí 25. 6. jsme načerpali nové síly při relaxačním pobytu v solné jeskyni Solvita v Priessnitzových léčebných lázních. Ve středu 27. 6. proběhlo jednání oblastní rady (zápis z jednání je k dispozici v kanceláři odbočky). 7. 6. jsme se všechny zaměstnankyně odbočky vydaly do Olomouce. Navštívily jsme organizace věnující se zrakově postiženým – sociální firmu Ergones, Tyflocentrum, Tyfloservis, Tyflopomůcky a SONS ČR, z. s, OO Olomouc. Výjezd byl pro nás velmi obohacující. Mnoho důležitých informací o historii SONSu a rozdělení do přidružených organizací věnujících se zrakově postiženým jsme se dozvěděly při osobním setkání s panem Příborským.

KLUBOVÁ OSLAVA DNE DĚTÍ

Ve středu 6. června proběhla v klubu oslava Dne dětí. Protože ale žádné děti nepřišly, dali jsme se do soutěží sami, protože všichni jsme něčí děti. Psali jsme svá jména na Pitchově psacím stroji, rozpoznávali a hledali jsme správné kostky ve sluchovém pexesu, stejné čtverečky ve hmatovém pexesu. Pro stimulaci ztráty zraku, jsme použili šité a namalované škrabošky. O zábavu a pohoštění nebyla nouze. Iveta upekla výborný třešňový koláč a nálada byla také veselá.

 


Obrázky