Celonárodní sbírka Bílá pastelka

Publikováno 14.11.2018 10:19 Odbočka Prostějov


Průběh a výsledky veřejné sbírky Bílá pastelka

Ve středu 17. 10. se konal 19. Ročník této sbírky a v Prostějově se jako již tradičně zapojily 4 základní a 2 střední školy. Jednalo se o základní školy Dr. Horáka, E. Valenty, Melantrichovu a Jana Železného a střední školy Trivis a Cyrilometodějské gymnázium. Žáci základních škol prodávali pastelky ve svých školách a vybrali 29609. Studenti středních škol nabízeli pastelky v ulicích a podařilo se jim vybrat 22862 Kč. Největší výtěžek byl z Melantrichovy školy, kde byla i nejlepší dvojice. Bohužel v rámci soutěže o nejlepší dvojici v Olomouckém kraji s výtěžkem 7971 Kč se jí nepodařilo zvítězit.

Žákům a studentům moc děkujeme za jejich obětavý přístup a také zástupcům jednotlivých škol za výbornou spolupráci. Velký dík patří samozřejmě všem dárcům, kteří přispěli.

Tento ročník se obzvláště vydařil i díky pěknému počasí a výtěžek byl v Prostějově daleko vyšší než v minulých letech. Celkový výtěžek činil 52471 v Prostějově a v celorepublikovém měřítku 2.941.173,- Kč.

Finanční prostředky budou použity na podporu speciálních výukových programů a sociálních služeb pro těžce zrakově postižené a nevidomé občany.

Pavlína Bartošková