Celodenní výlet do Přerova

Publikováno 13.06.2022 09:46 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Po počátečních potížích s vlakovou dopravou, jejichž řešení si vyžádalo pevné nervy a notnou dávku improvizace, jsme dorazili do cíle našeho výletu včas, abychom stihli návštěvu místního zámku, s komentovanou prohlídkou muzea J. A. Komenského, která pro nás byla skutečně nevšedním zážitkem.

Díky vstřícnosti naší milé průvodkyně paní  Trlidové , s níž jsme postupně navštívili archeologickou expozici s vystavenými nálezy z Přerovska od starší doby kamenné (včetně známého sídliště “lovců mamutů” v Předmostí u Přerova), přes středověk až po 16. století, expozice historických rekonstrukcí školních tříd ze 17. století, z doby Rakousko – Uherska, 1. republiky a 50. let 20. století, expozici J. A. Komenského a entomologické sbírky, jsme si měli možnost vystavované exponáty nejen důkladně prohlédnout, ale také seznámit se s nimi prostřednictvím hmatu.

Po dobrém obědě jsme se vydali na komentovanou procházku historickým centrem města, během níž jsme navštěvovali místa, spojená s působením osobnosti J. A. Komenského.  

Domů jsme se vraceli s bohatými zážitky ze společně prožitého dne.

Děkujeme účastníkům výletu za společně strávené chvíle a těšíme se na shledanou při příštích akcích.


Obrázky