ČERVNOVÉ AKCE ANEB PŮLROČNÍ OHLÉDNUTÍ

Publikováno 27.06.2016 23:00 Odbočka Jeseník


Obrázek
Začíná: 01.06.2016
Končí: 30.06.2016
Kde:

V RÁMCI SPOLUPRÁCE S RANNÍMI KLUBY SE KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ V MĚSÍCI SETKÁVÁME SE ZÁSTUPCI SAMOSPRÁVY, POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRACOVNÍKY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, JINÝMI NNO A VŠEMI TĚMI, KTEŘÍ SE SNAŽÍ O PROPAGACI SVÉ ČINNOSTI A JESENICKA. A TAK VZNIKLY AKCE PRO VEŘEJNOST, KDY KAŽDOU DRUHOU SOBOTU V MĚSÍCI PREZENTUJEME ČINNOST NAŠÍ ODBOČKY NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ NA JESENICKÝCH TRZÍCH. ZA TU DOBU SI K NÁM NAŠLI CESTU LIDÉ, KTERÝM NENÍ OČNÍ PROBLEMATIKA CIZÍ. ZAJÍMAJÍ SE, CO DĚLÁME, ALE TAKÉ SE ZAPOJUJÍ DO NAŠICH AKTIVIT A MNOHDY SI ODNÁŠEJÍ JAKO POZORNOST VÝROBKY NAŠICH ČLENŮ Z KERAMIKY A JINÝCH MATERIÁLŮ. RESTAURANT DAY BÝVÁ JEDENKRÁT ZA ČTVRT ROKU NA NÁMĚSTÍ SVOBODY, KDE SE NAŠE ODBOČKA PREZENTUJE VÝROBKY Z KLUBU SEBEOBSLUHY. JELIKOŽ PROBÍHÁ ROZSÁHLÁ VÝSTAVBA ŽELEZNIČNÍ STANICE OD HANUŠOVIC AŽ DO MIKULOVIC, JEDNÁME VELMI ČASTO S METODICKÝM CENTREM ODSTRAŇOVÁNÍ ARCHITEKTONICKÝCH BARIÉR SONS V PRAZE A NĚKOLIKRÁT I ING. BRAŠNA JEDNAL V TÉTO ZÁLEŽITOSTI NEJEN SE SŽDS NA ÚSTŘEDÍ V PRAZE, ALE I PŘÍMO V TERÉNU. DÍKY TOMU SE PODAŘILO ODSTRANIT NEBEZPEČNÝ PŘECHOD NA POŠTOVNÍ ULICI A VŠECHNY ZPRACOVANÉ MATERIÁLY O ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATCÍCH BYLY PŘEDÁNY NA ODBOR VÝSTAVBY A ROZVOJE MĚSTA JESENÍK. CHYSTANÁ ÚPRAVA BUDOVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU JESENÍK BUDE SNAD PROBÍHAT PODLE ZÁKONA. VZDĚLÁVACÍ BESEDY PRO MŠ A ZŠ MAJÍ VÝBORNÝ OHLAS A JSME RÁDI, ŽE NAŠI NEJMENŠÍ UMÍ K PROBLEMATICE ZRAKOVÉHO POSTIŽENÍ PŘISTUPOVAT TAK UPŘÍMNĚ A OTEVŘENĚ. ZDRAVOTNÍ AKCE ZAMĚŘENÉ NA PLAVÁNÍ, VYCHÁZKY A OZDRAVNÝ POBYT V SOLNÉ JESKYNI BÝVAJÍ HOJNĚ NAVŠTĚVOVÁNY A NAŠI ČLENOVÉ ODCHÁZEJÍ Z TĚCHTO AKCÍ ÚŽASNĚ UVOLNĚNI. KLUBOVÁ ČINNOST ZAMĚŘENÁ NA ČETBU, SEBEOBSLUHU, TVOŘENÍ V KLUBU ŠIKULA A ESTETIČNO A ROZVOJ OSOBNOSTI MAJÍ VYSOKOU NÁVŠTĚVNOST A JSME RÁDI, ŽE NAŠI ČLENOVÉ SE S TAKOVOU CHUTÍ ZAPOJUJÍ. SPOLUPRACUJEME S MĚSTSKÝM ÚŘADEM JESENÍK, ODBOREM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ A TATO ÚZKÁ SPOLUPRÁCE PŘINÁŠÍ NAŠIM ČLENŮM LEPŠÍ VÝSLEDKY PŘI VYŘIZOVÁNÍ JEJICH ZÁLEŽITOSTÍ. DOKONCE I OČNÍ LÉKAŘKA NÁM JIŽ ZAČALA ZASÍLAT LIDI SE ZRAKOVÝM HANDICAPEM. SPOLUPRACUJEME S TC, TS A TP OLOMOUC, TATO SPOLUPRÁCE JE NA BÁZI ÚŽASNÉHO KAMARÁDSKÉHO PŘÍSTUPU. AKCE PRO VEŘEJNOST, DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, VÝSTAVA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK V KAPLI A CELOROČNÍ NÁVŠTĚVY FIRMY SAGITTA A ADAPTECH USNADŇUJÍ NAŠIM ČLENŮM A ZRAKOVĚ POSTIŽENÝM Z ŘAD VEŘEJNOSTI PŘÍSTUP K POMŮCKÁM PRO NS.


Obrázky