Bílá pastelka - poděkování

Publikováno 21.10.2022 12:00 Odbočka Příbram


Obrázek

Ve dnech 10. – 12. – října 2022 proběhla v Příbrami a okolí mnohým už notoricky známá sbírka pod názvem „Bílá pastelka.“ Ta už přes dvacet let pomáhá nevidomým a slabozrakým financovat nejrůznější projekty pomoci.

Přispět jste mohli třiceti a více korunami buď v hotovosti, nebo formou platby přes QR kód.

Bílá pastelka symbolizuje bílou hůl a život s ní. Peníze putují například na výcvik vodících pejsků, či pořízení pomůcek se speciální úpravou pro potřeby zrakově postižených.

Více podrobností najdete tady:

https://www.bilapastelka.cz/

O sbírce minimálně letos informoval i příbramský informační portál:

https://www.pribram.cz/clanek/studentky-breznicke-odborne-skoly-se-aktivne-zapojily-do-verejne-sbirky-na-pomoc-zrakove-postizenym-lidem/24855/

Ale proč to píšu, když už to všichni znáte? Protože se stále najdou lidé, kteří sbírku buď neznají, nebo jsou na dobrovolníky sprostí, protože za lidmi s kasičkami vidí nějaké nekalé úmysly, či je, jako jednu obětavou slečnu, tahají za vlasy a s očima vykulenýma a nervy v kýblu je vyzývají, ať „se obrátí na vládu.“ Ano, i to se letos stalo. Snad nenastane doba, kdy budeme muset vybírat na výcvik dobrovolníků. Stále je ale velmi dobré vědět, jak se potvrdilo, že na některé vystresované spoluobčany stačí vysvětlení a vlídné slovo. Také je určitě na místě si říct, že odhodlání takto přispět je věcí osobního rozhodnutí.

Za každé takové upřímně děkujeme.

Letos do ulic vyrazilo dvaadvacet dvojic, z nichž některé se různě mísily, a jednu skupinu tvořili členové jedné rodiny. Děkujeme všem studentům Gymnázia Příbram z ulice Legionářů. Dále Střední zdravotnické škole v Příbrami, Vyšší odborné škole VOŠ a SOŠ z Březnice. Zapomenout nesmíme ani na všechny čtenáře, kteří přispěli v příbramských knihovnách. A samozřejmě neméně obdivu posíláme do Sedlčan rodině Miklášových a vodícímu pejskovi Charliemu.

Jste borci, protože pokud to můžeme zatím jen lehce odhadnout, letos jste vybrali přes čtyřicet tisíc.

Budeme se těšit na další spolupráci.

Na shledanou u nás na odbočce, v knihovnách a v ulicích.

Děkujeme

SONS Příbram


Obrázky