Bíla pastelka na Základní škole v Heřmanově Městci

Publikováno 11.10.2022 10:25 Odbočka Chrudim


Dne 10. října 2022 členové naší organizace, paní Heřmanská a pan Pakoš navštívili Základní školu v Heřmanově Městci, aby pracovníky i děti seznámili s cílem právě probíhající veřejné sbírky Bílá pastelka, jejíž výtěžek jde na pomoc lidem s těžkým zrakovým postižením, včetně nevidomých. Mile nás překvapil opravdový zájmem dětí dozvědět se více o životě lidí, kteří se potýkají se se ztrátou zraku. 
Touto cestou velmi děkujeme za velmi vřelé přijetí a také pracovníkům školy, dětem a jejich rodičům za jejich příspěvky.


Obrázky

Děti v předstihu vyrobily informační tabuli o konání sbírkové akce Bílá pastelka Děti v předstihu vyrobily informační tabuli o konání sbírkové akce Bílá pastelka
Honza Pakoš vypráví dětem, jaká úskalí musejí nevidomí každý den překonávat. Honza Pakoš vypráví dětem, jaká úskalí musejí nevidomí každý den překonávat.
Děti zkouší vnímat svět bez použití zraku Děti zkouší vnímat svět bez použití zraku
Naše sbírková dvojice Hanka Heřmanská a Honza Pakoš Naše sbírková dvojice Hanka Heřmanská a Honza Pakoš