Bílá pastelka 2019

Publikováno 21.11.2019 10:58 Odbočka Prostějov


Obrázek

Průběh a výsledky veřejné sbírky Bílá pastelka

Ve středu 16.10. 2019 se konal výroční 20. ročník sbírky Bílá pastelka. V Prostějově se jako již tradičně zapojily dvě střední školy , jedná se o Trivis a Cyrilometodějské gymnázium. Dále čtyři základní školy a to ZŠ Jana Železného, ZŠ Valenty, ZŠ Dr. Horáka a jako vždy ze všech nejlepší vítězná ZŠ Melantrichova, která měla nejvyšší výtěžek ze všech zúčastněných škol a to 18 602,--Kč. Zde byla i vítězná dvojice.

Letos nás trochu postrašilo mračné a lehce deštivé počasí, avšak naše studenty to neodradilo. Studenti středních škol přesto vyrazili nabízet pastelky do ulic  a podařilo se jim vybrat 24 842,--Kč.

Celkový výtěžek v Prostějově činí 60 328,--Kč.  Celorepubliková vybraná částka je 3 213 371,--Kč. Finanční prostředky budou použity na speciální služby pro nevidomé a slabozraké a na podporu speciálních výukových programů.

Žákům a studentům děkujeme za jejich obětavý přístup a také zástupcům jednotlivých škol za výbornou spolupráci. Moc děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do naší sbírky.

Letos bylo moto Bílé pastelky ,,VIDĚNO SRDCEM“ a my děkujeme všem, kteří jakkoli podpořili naši sbírku a opravdu ,,VIDĚLI CELÝM SVÝM SRDCEM“.

Bc. Lenka Kyseláková

SONS Prostějov


Obrázky