Bezpapírový brajl

Publikováno 09.07.2018 12:26 Volejník Rudolf


Začíná: 20.10.2018 09:00
Končí: 20.10.2018 16:00
Kde: Krakovská 21, Praha 1

Letos slavíme sté výročí založení spolku Český slepecký tisk. K připomenutí tohoto významného výročí přispívá skromným dílem i celonárodní soutěž ve čtení a psaní Braillovým písmem spolupořádaná vydavatelstvím Zora SONS, Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana, Oddělením pro odbočky a celostátní kluby SONS, Tyfloservisem, o. p. s., a Spektrou, v. d. n. Nedílnou součástí soutěže bude i přátelské soupeření v dovednostech nutných k efektivnímu využívání elektronických brailských řádků. Proto důtklivě doporučuji, aby si tuto pozvánku pozorně přečetli především ti, kdo mají vážný zájem o účast v soutěži v práci s brailskými řádky.

Soutěž v práci s brailskými řádky tu není poprvé (na národní i mezinárodní úrovni soutěžíme už od roku 2010); doposud jsme však závodili v práci s dvanácti- a čtrnáctiznakovými řádky. Letos se všechno mění. 20. října se chystáme uvítat soutěžící se čtyřicetiznakovými brailskými řádky.

Jaké vás čekají disciplíny? Nejprve to bude čtení na rychlost. Disciplína je podobná čtení z listu papíru. U nás však nepočítáme přečtená slova za dvě minuty, ale měříme čas, za který přečtou jednotliví soutěžící stejný text. Ve druhé disciplíně si ověříme, jak přesně umíme napsat diktovaný text a jak pečlivě jej dokážeme ve stanoveném časovém limitu opravit. A je žádoucí dávat opravdu velký pozor: i nadbytečná mezera se počítá za chybu, která může rozhodnout o našem umístění. Třetí disciplína je nejzapeklitější: Po soutěžících se chce, aby sestavili rozházený text do správného řazení; jedná se o báseň a při správném uspořádání jednotlivých veršů nám pomáhá rým (někdy docela složitý), význam a občasné číslování řádků. Poslední disciplína je proti všem ostatním hračkou: Soutěžící pošlou svůj diktát a báseň elektronickou poštou na centrální počítač poroty.

Jaké technické vybavení je zapotřebí:

  1. Soutěžící si přinesou vlastní 40znakový brailský řádek vybavený osmibodovou zadávací klávesnicí (řádky kratší a delší nebudou připuštěny). Řádky si nezapomeňte dostatečně nabít.
  2. Soutěžící si přinesou vlastní iPhony, popřípadě iPady.

K dispozici bude přiměřená technická podpora, která může pomoci před soutěží s propojením řádku a iPhonu/iPadu nebo s nabitím zařízení společnosti Apple. Je však vysoce nepravděpodobné, že budou k dispozici náležité nabíječe k jednotlivým typům brailských řádků. V případě nouze nebo náhlé poruchy může pořadatel zajistit náhradní iPhone.

Bude se pracovat v prostředí odečítače Voiceover s editorem Poznámky. Hlasová podpora bude umožněna jen u některých disciplín (nezapomeňme, že jsme na brailské soutěži!). S PC a operačním systémem Windows se v letošním ročníku soutěže nepočítá.

Na soutěž v práci s elektronickými brailskými řádky se hlaste individuálně na tyto dvě adresy elektronické pošty: urbanek@sons.cz a zora-objednavky@sons.cz (dbejte, prosím, abyste použili pro přihlášku obě shora uvedené adresy); přihlášky v listinné podobě se nepřijímají. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, adresu elektronické pošty, na kterou vám budou těsně před soutěží do vašeho iPhonu/iPadu zaslány soutěžní materiály, číslo mobilního telefonu, název vašeho brailského řádku a další informace, které považujete za nutné. Uzávěrka přihlášek je v pondělí 8. října 2018; hlaste se, prosím, co nejdříve; do letošní soutěže bude připuštěno pouze prvních 12 uchazečů.

Logistické údaje závazné pro účastníky soutěže v práci s brailskými řádky:

  1. Místo konání soutěže: sídlo SONS, Krakovská 1695/21, Praha 1.
  2. Datum konání soutěže: sobota 20. října 2018.
  3. Příchod: 9:00.
  4. Vyhlášení výsledků: přibl. 15:00.
  5. Přesnější informace obdrží včas přijatí uchazeči.

Přeji hodně štěstí a těším se na osobní setkání.

Rudolf Volejník, hlavní porotce