Beseda s dětmi ze ZŠ Zlaté Hory o světě zrakově postižených

Publikováno 12.10.2018 11:00 Odbočka Jeseník


Obrázek

Beseda začala příchodem dětí do učebny se zavázanýma očima. Ve třídě ještě poslepu vytvořily za naší dopomoci kruh a doposlouchaly probíhající hudební vystoupení našeho velkého pomocníka, nevidomého kytaristy, pana Radomila Zapletala. Poté mohly děti znovu otevřít oči a rozkoukat se, do jakého světa jsme je pozvali. Uprostřed kruhu je čekalo překvapení, které jsme s jejich pomocí postupně odhalovali.

V úvodu jsme se všichni vzájemně představili. Prvním překvapením pro děti při poodhalení šátku byl piktogram nevidomého. Všeobecně jsme si řekli, kteří lidé spadají do pojmu „zrakově postižený“. V další části jsme si povídali o tom, co zrakově postižení mohou a nemohou ve svém životě dělat (děti spontánně napadalo mnoho zajímavých věcí) a kdo jim v jejich životě může podat pomocnou ruku. Děti byly seznámeny s obsahem činnosti SONS ČR, z. s. Dalším tématem byly pomůcky pro zrakově postižené, speciální časopisy, společenské hry a sportovní aktivity (showdown, zvuková střelba, jízda na dvoukole, apod.).

V druhé části besedy byl prostor klást zvídavé dotazy nevidomému. Některé otázky byly „na tělo“, jiné úsměvné, ze života. Pan Zapletal s sebou přinesl pomůcky, které jsou nezbytné v jeho životě a předvedl je dětem – Pichtův psací stroj, značkovač Dymo, mluvící hodinky a telefon, tiskoviny v Braillově písmu (kalendář, diář, časopis), rozlišovač barev, apod.

V poslední části jsme si s dětmi prošli všechna připravená stanoviště, aby věděly, co je na každém z nich čeká. Děti se rozdělily do dvojic a podle jejich výběru si prošly stanoviště, která je nejvíc zajímala. Největší zájem byl o nácvik chůze s bílou holí, psaní na Pichtově psacím stroji a nalévání vody do hrnečku s indikátorem hladiny.

Fotografie z besedy pořízené paní učitelkou je možné si prohlédnout na: https://skolazh.cz/fotogalerie/ rok 18/19 - „očima nevidomého“.


Obrázky