Beseda k výročí založení ČSR

Publikováno 06.11.2016 10:37 Odbočka Olomouc


Obrázek
Začíná: 03.10.2016 14:00
Končí: 03.10.2016 16:00
Kde: Olomouc

Jen těžko si dovedeme představit, jaký byl život na našem území v období první světové války. Vždyť v Rakousku - Uhersku se hovořilo 12 jazyky, ovšem převážně německy a k volbám směli pouze muži. Hlavním městem byla Vídeň, kam se také po své abdikaci usídlil poslední panovník král Karel l. U nás se jako úřední řeč uznávala pouze němčina.
I v Olomouci na radnici vládli Němci, kteří vše české potlačovali. Navíc v období ke konci války zde bylo mnoho vojenských posádek a nemocnic.
A tak když 28. 10. 1918 obdržel český úředník Kubis zprávu o vzniku naší republiky, ihned ji běžel předat Dr. Richardu Fischerovi, který ještě večer svolal schůzi. A o den později z balkonu Národního domu tuto zprávu ohlásil shromážděným obyvatelům Olomouce. Zhroutil se režim Rakouska - Uherska, kolabovalo zásobování, vznikaly demonstrace. 2. 11. byl ustanoven český Okresní národní výbor v čele s Dr. Fischerem, který po abdikaci současného starosty Brauthubera (16. 11. 1918), stál v čele české správní komise jako nový starosta Olomouce. Důležitý úkol obdržel i vedoucí Sokola bratr Smrčka, který se stal vojenským reformátorem a dokázal v klidu zorganizovat chod vojenských nemocnic (později byly na tomto místě zcela zrušeny) a vojenských posádek. Vždyť většina vojáků se radovala z ukončení války. Zanedlouho při sčítání obyvatel Olomouce se k Čechům přihlásila většina obyvatel.
Ani po té nebylo vůbec jednoduché udržení hospodářství, průmyslu atd., ale to je již jiná kapitola. Náš host byl opravdu úžasný vypravěč, vždyť spisovatel se nezapře! Pověděl nám toho mnohem více a podrobněji. Samozřejmě padla jména A. Švehla, A. Rašín, T.G. Masaryk, J. Stříbrný, E. Beneš, Soukup, Šrobár, Štefánik atd.
V závěru se každý z účastníků mohl zeptat na cokoli z historie Olomouce. Přítomní byli opravdu nadšeni jeho znalostmi a vědomostmi o Olomouci a okolí. Jen mi bylo trochu líto, že se nás nesešlo více. S panem Tichákem jsme se domluvili, že během příštího roku jej opět můžeme pozvat na další besedu. Mimochodem - víte proč je Olomouc rodu ženského?
M. Kebrdlová

Obrázky