Ani o prázdninách vsetínští členové nezaháleli

Publikováno 16.09.2021 14:13 Odbočka Vsetín


Obrázek

Na přelomu měsíců července a srpna nás obohatil a zregeneroval lázeňský pobyt uspořádaný spolu s odbočkou Zlín ve Slatinicích. Užili jsme si nejen lázní, ale i turistiky, tvoření, skládání hlavolamů vyrobených z 3D tiskárny, hmatových prohlídek při výjezdech do Kosíře, na Svatý Kopeček a dalších zajímavostí.

Dále následovaly dva koncerty v rámci 27. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě.

5. srpna jsme uspořádali již 7. ročník Letního koncertu v Hospici Citadela ve Valašském Meziříčí. Na rozdíl od všech uplynulých ročníků, které proběhly v zahradě hospicu, nám letos počasí nepřálo a doslova lilo. Zaplněná kaple zmíněného zařízení nejen místními klienty, ale i veřejností ukázala, že i v tomto nevlídném počasí byl projeven mimořádný zájem o tento skvělý zážitek. Profesionální zpěváci Alena Terezie Vítek a Radek Žalud vytvořili nádhernou atmosféru, kterou velmi ocenili nejen všichni přítomní, ale i ředitelka Diakonie Mgr. Květoslava Othová a starosta města Val. Meziříčí Bc. Robert Stržínek. Loučili jsme se s projeveným přáním v této tradici pokračovat.

Následující den se ve spolupráci s Masarykovou městskou knihovnou uskutečnil od 19 hod. koncert cimbálové muziky Falešnica ze Slovácka s nevidomým primášem Radimem Vojtkem. Koncert proběhl na Dolním náměstí ve Vsetíně na pódiu před knihovnou. Účastníci si poslechli a zazpívali pěkné lidové písničky. Zároveň ve stánku před pódiem proběhla ukázka některých kompenzačních pomůcek a účastnici se měli možnost z letáčků dozvědět více o našich službách a aktivitách.

 

Ludmila Pavelková


Obrázky