Adventní tvoření v Masarykově knihovně ve Vsetíně

Publikováno 15.12.2022 13:20 Odbočka Vsetín


Obrázek

13. prosince jsme se sešli s našimi členy a uživateli služby ve společenském sále Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. V tomto adventním čase jsme ocenili bohatý program. Zdobili jsme perníčky a další ozdoby s vánoční tématikou. Naše členka Jiřina Žáčková přinesla různé tvary upečených vánočních perníčků, které jsme si pod jejím dohledem zdobili dle své fantazie. Zároveň si přítomní mohli zakoupit její překrásné výrobky např. chaloupky, zvířátka, zvonečky, PF apod. Po skončení zdobení následoval program pravidelné zvukové knihovny. Vystoupil pěvecký sbor Trávníček při ZŠ Tvárníky. Zazněly koledy, písničky a vyprávění o vánočních zvycích. Všichni jsme ocenili sborový zpěv a další vystoupení milých dětí z pěveckého sboru, se kterým jsme si vánoční koledy oživili a zazpívali.

 

Ludmila Pavelková


Obrázky