13. LISTOPAD - DEN NEVIDOMÝCH

Publikováno 11.10.2015 17:07 Odbočka Olomouc


Obrázek

Haüy (čti Áj) vstoupil do historie jako zakladatel prvního vzdělávacího a
výchovného zařízení pro nevidomé v Paříži (1784). Již od studentských let se
zajímal o problémy pařížské chudiny. Nejvíc ho upoutaly podmínky
nevidomých, kteří tehdy přežívali odkázáni na dobročinnost. V jeho době
málokoho napadlo, že by mohli i pracovat. S výchovou a vzděláváním začal
Haüy u nevidomého Françoise Lesueura. Haüye zvláště upoutala jeho
dovednost hmatem rychle rozeznat jednotlivé mince.
Ověřil si, že u nevidomých zastupuje hmat značnou měrou zrakové vjemy.
Koncem prosince 1786 představil Haüy své nevidomé žáky ve Versailles králi
Ludvíku XVI, za což se mu dostalo uznání a hmotné podpory. Jako hlavní cíl
Haüy stanovil naučit nevidomé žáky číst, psát a počítat, učit je cizím jazykům,
dějinám, zeměpisu a hudbě. Vzdělané slepce bylo pak možné zaměstnávat v
umění a řemeslech, například jako domácí učitele, učitele hudby, výrobce
provazů, vyplétače židlí, košíkáře, výrobce rohoží, sítí aj.

Den nevidomých, jak jej známe dnes, vznikl u nás v roce 1947 z podnětu dvou
učitelů brněnské školy pro nevidomé Rudolfa Krchňáka a Lubomíra Nopa.
V tento den roku 1947 uveřejnily všechny brněnské deníky články Vincence
Krále, Rudolfa Krchňáka a Lubomíra Nopa. Večer vysílal Československý rozhlas půlhodinový pořad. Konala se i výstava speciálních učebních pomůcek
a veřejná exkurze do slepeckého ústavu v Brně (tedy něco jako jednorázový
„Den otevřených dveří“). Podpůrný spolek samostatných slepců v Brně,
tehdejší předchůdce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých,
vyzdobil výlohy své prodejny i výlohy jiných obchodů. S velkým úspěchem se
setkala výstava fotografií o práci nevidomých.
V současné době je Den nevidomých příležitostí představit veřejnosti
organizace poskytující sociální služby v Olomouci a celém kraji. Jejich
posláním je odborně pomoci lidem, kteří následkem úrazu nebo očního
onemocnění ztrácejí zrak, podpořit jejich úsilí o zvládnutí nové náročné životní
situace, snahu o samostatnost a opětné zařazení do společnosti a v případě
osob v produktivním věku do pracovního procesu.
Těmito organizacemi jsou Tyfloservis, o.p.s., TyfloCentrum, o.p.s. a ve všech
okresech Olomouckého kraje pak širokou nabídku služeb a rozmanitých
činností nabízí Oblastní odbočky Sjednocené organizace nevidomých a
slabozrakých.
Více o činnosti těchto organizací se dozvíte na následujících webových
stránkách:
www.tyfloservis.cz
www.tyflocentrum-ol.cz
www.sons.cz/olomouc