05b/2021 Informace ze Sociálně právní poradny SONS v Praze - určená zejména nevidomým masérům

Publikováno 10.05.2021 08:24 Zajíc Luboš


Informace Sociálně právní poradny SONS v Praze určená zejména nevidomým masérům

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 29. dubna 2021, bylo umožněno s účinností od 3. května v rámci postupného rozvolňování protiepidemických opatření začít poskytovat za specifikovaných podmínek mimo jiné i masérské služby.

Jednou ze specifikovaných podmínek je i povinnost zákazníka prokázat v opatření uvedenými způsoby, že není tzv. Covid pozitivní a povinnost poskytovatele služeb toto prokázání zkontrolovat a pro případné epidemiologické šetření své zákazníky evidovat.

Existují různé způsoby, jak mohou nevidomí maséři zcela samostatně této povinnosti dostát, níže nabízíme dvě podoby jednoduchého formuláře čestného prohlášení zákazníka, které by mohly nevidomým masérům pomoci.

Formuláře obsahují jen zcela základní údaje, jimiž jsou jméno, datum narození a telefon zákazníka, dále seznam způsobů prokázání „covidové negativity“ a) až d), z nichž si zákazník vybere pro něj platící variantu. Vyplnění tohoto jednoduchého formuláře nevidomému masérovi na počítači může zabrat maximálně 2 minuty. Poté nevidomý masér tento formulář vytiskne a jeho zákazník podepíše, a masér si čestné prohlášení zákazníka právě a jen pro účely případného epidemiologického šetření uschová, čímž je výše vyžadované podmínce učiněno zadost.

Druhý, snad ještě jednodušší formulář obsahuje tytéž údaje, jen umožňuje vyplnění a podpis více zakazníky pod sebe najednou, čímž dochází k úspoře papíru, není třeba tisknout pro každého zákazníka zvláštní list.

Výběr podoby formuláře je zcela na Vás, stahujte z následujících odkazů:

 

 

Vyplnění kteréhokoliv z nabízených formulářů zabere skutečně jen chviličku drahocenného času, což podle našeho názoru za možnost samostatně naplnit mimořádným opatřením stanovené podmínky provozování masérských služeb (od 3. května 2021 do odvolání) stojí.

 

Luboš Zajíc