výlet do Žďáru nad Sázavou

Publikováno 29.07.2021 14:16 Odbočka Pelhřimov


Obrázek

Výlet do Žďáru nad Sázavou

Poslední červencovou středu vyjela skupinka našich členů, někteří vzali s sebou i děti, na výlet do Žďáru nad Sázavou, konkrétně  do areálu bývalého cisterciáckého kláštera - dnešního zámku, do muzea nové generace, baziliky Nanebevzetí Panny Marie a na Zelenou horu, do kostela sv. Jana Nepomuckého. Jeli jsme linkovým autobusem z Pelhřimova do Jihlavy a odtud do Žďáru.  Po příjezdu na zámek jsme se občerstvili v kavárně a na jedenáctou hodinu jsme měli domluvenou prohlídku. V muzeu nové generace jsme si mohli ohmatat podsvícený model areálu zámku a baziliky, která byla postavena ve tvaru kříže. Paní průvodkyně nám dala přičichnout k bylinkám, které pravděpodobně kdysi mniši ve zdejším klášteře pěstovali. Byli to tymián, kmín a mateřídouška. Provedla nás areálem k bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Tam nám povídala o historii baziliky, jak se tam kdysi mniši modlili i 10 hodin denně, po tmě a v zimě, a jak důmyslně baziliku prosvětlil okny barokní architekt Jan Blažej Santini Aichel. Při prohlídce jsme si mohli osahávat různé detaily a materiály.

Po prohlídce baziliky jsme prošli kolem základní školy a sádek, které zakládali mniši, zpět do muzea nové generace. Tam jsme se rozdělili do dvojic a dostali jsme sluchátka s audio průvodcem a multimediální expozici, která se rozkládá v přízemí a prvním patře, jsme si doprohlédli sami. V muzeu je zmapována historie areálu bývalého cisterciáckého kláštera a dnešního zámku, který patří rodině Kinských. Celá expozice je v pološeru, což nebylo pro některé členy výpravy moc příjemné a museli se pevně držet svých průvodců, aby někde nezakopli, ale dětem se hra světel a možnost dotýkat se expozice moc líbila.

Hned po prohlídce muzea jsme měli domluvenou prohlídku s průvodcem v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, která se nachází vedle zámku. Od kostela byl krásný pohled dolů na Žďár a komplex zámku s bazilikou a na Konventský rybník. Přízemí kostela a oltáře se rekonstruují, proto nás pan průvodce hned zavedl do prvního patra kostela, kde nás usadil do lavic a podal obsáhlou přednášku o tom, jaký měl Santini podnět ke stavbě kostela, o důmyslných propočtech a hlavně symbolice hvězd, která je zde patrná všude. Vystoupali jsme ještě do dalšího patra kostela, kde jsme měli možnost zblízka si prohlédnout dominantu kopule kostela, a to velký červený dřevěný jazyk, který je spojen s legendou o sv. Janu Nepomuckém. 

Po prohlídce kostela jsme sešli dolů ze Zelené hory zpět k zámku a odtud městskou dopravou na nádraží, kde jsme si dali pozdní oběd. Na cestu zpět jsme se vydali nejdříve vlakem ze Žďáru do Havlíčkova Brodu a pak autobusem do Pelhřimova. Dnešní cestování bylo trochu náročnější a zdlouhavé, ale stálo to za to. Výlet se nám moc líbil…

                                                                                                                                                                                                                                                  napsala: M. Drbalová


Obrázky

před vstupem do zámku před vstupem do zámku
před bazilikou před bazilikou
v areálu zámku v areálu zámku
na Zelené hoře na Zelené hoře