výlet Počátky

Publikováno 19.08.2020 12:38 Odbočka Pelhřimov


Obrázek

Ve středu 5. srpna se členové pelhřimovské odbočky sjeli z různých směrů a sešli se na autobusovém nádraží v Počátkách. Poté jsme se odebrali na náměstí, kde jsme společně  zašli „na něco dobrého“ do cukrárny U Andělky. Před polednem jsme se rozhodovali, kam zamířit dál. Byla možnost navštívit rodný dům básníka Otokara Březiny, městské muzeum nebo věž kostela sv. Jana Křtitele. Vzhledem k tomu, že se přes poledne na věž nesmí, protože zvony odbíjí poledne, rozhodli jsme se nejdříve pro prohlídku muzea a byla to dobrá volba. Expozice v muzeu je bohatá, zaměřená na místní řemesla, osobnosti a spolky. Mohli jsme si prohlédnout sklepení, vesnickou světnici, měšťanský pokoj, kočárky, hračky, hasičskou stříkačku a mnoho dalšího.

Po prohlídce muzea jsme vystoupali po strmých schodech na věž kostela a kochali se vyhlídkou do širokého okolí. Oběd jsme si dali v hostinci U Karásků. Výlet jsme zakončili procházkou v modřínové aleji, která je unikátní v tom, že je nejdelší modřínovou alejí v Česku. Již trochu znaveni jsme se vrátili na autobusové nádraží a rozjeli se domů.

                                                                                                                                                                                                                         Napsala: M. Drbalová


Obrázky

pohled z věže kostela pohled z věže kostela
v modřínové aleji v modřínové aleji
v modřínové aleji v modřínové aleji
na autobusovém nádraží na autobusovém nádraží