výlet Orlík, Zvíkov, Písek

Publikováno 25.08.2020 08:04 Odbočka Pelhřimov


Obrázek

Poznávací zájezd na Orlík, Zvíkov a do Písku jsme absolvovali s cestovní kanceláří SCHOOL TRAVEL s.r.o. Abychom měli snadnější nastupování a vystupování, seděli jsme v autobusu blízko dveří, díky klimatizaci byla atmosféra příznivá a cesta rychle ubíhala. Po příjezdu na Orlík a po nákupu prvních suvenýrů v informačním centru se nás ujal mladý průvodce. Jeho výklad nás zaujal nejenom hlubokými znalostmi, ale i obrovským zaujetím a bezprostředností, s níž nás seznamoval s historií zámku, bývalými i současnými majiteli, především s osudy rodu Schwarzenbergů. Prošli jsme salony ve stylu rokoka i empíru, Puškovou chodbou lemovanou puškami a loveckými trofejemi i Zbrojnicí plnou nejrůznějších zbraní. Z oken zámku jsme pozorovali okolní krajinu, hladinu přehrady, a pokoušeli se představit si stejný výhled v době, kdy zámek stál ve výšce 60 metrů nad řekou.

Od zámku jsme přešli k přístavišti, kde jsme počkali na loď, která nás po Orlické přehradě převezla k hradu Zvíkov. Cestou jsme pozorovali oba břehy jezera, obdivovali jsme monumentální oblouk Žďákovského mostu, pod nímž jsme proplouvali, sledovali jsme motorové čluny a plachetnice plující po hladině přehrady i pár odvážlivců koupajících se v odporně zelené vodě plné řas a sinic.

Hrad Zvíkov nazývaný králem českých hradů nás přenesl do období gotiky a každý sám bez průvodce si mohl vybrat, co ho zajímá. Přízemí nabízelo vitríny s archeologickými nálezy, v patře v rekonstruovaných sálech bylo možno vidět model hradu a historický nábytek. Někoho zaujaly renesanční nástěnné malby, někdo dal přednost v současnosti probíhajícím výstavám. Jedna nese název Inspirace Zvíkov a představuje díla malířů, grafiků, samouků i dětí, vztahující se tematicky k tomuto hradu. Druhá, Zvíkov v krásné literatuře, připomíná české básníky, prozaiky a dramatiky, kteří se nechali inspirovat historií Zvíkova. Pro každého pak byl nezapomenutelným zážitkem pohled na soutok Vltavy s Otavou.

Po prohlídce Zvíkova jsme se posilnili obědem v nedaleké restauraci a vydali jsme se do posledního cíle zájezdu, kterým bylo královské město Písek. Autobus nás dovezl až do centra města a krátká procházka po břehu Otavy nás přivedla přímo ke kamennému mostu, nejstaršímu dochovanému mostu u nás. První, co nás zaujalo, byly obří, až 3 metry vysoké sochy z písku zdobící břeh řeky, z nichž každá se vázala k určitému tématu. Na mostě jsme si prohlédli barokní sochy, prošli jsme se po náměstí a vrátili jsme se zpět na nábřeží. Tam pro nás přijel autobus, a vydali jsme se na cestu domů.

                                                                                                                                                                                                                          Napsala: J. Hanušová

 


Obrázky

Orlík Orlík
na Zvíkově na Zvíkově
Zvíkov Zvíkov
v Písku v Písku