vánoční posezení

Publikováno 19.12.2019 12:28 Odbočka Pelhřimov


Obrázek

Pozvání přijaly  i pracovnice Oblastní odbočky Jihlava, paní Fialová a Bodišová. Úvodem všechny přivítala předsedkyně odbočky Pelhřimov a popřála všem zúčastněným vše největší do nového roku 2020. Poté jsme si zazpívali koledy za hudebního doprovodu houslí a následovala volná zábava při občerstvení, které nám sponzorsky poskytly  Pekárna Adélka a. s., Zelenina Bartoň, s. r. o. a Mléčné lahůdky Daňkovský. Členům jsme rozdali balíčky s výrobky firmy Produktion Sito, s. r. o. Starý Pelhřimov a Spojené kartáčovny a. s. Pelhřimov. Všem uvedeným firmám patří velký dík. V příjemné atmosféře jsme se rozloučili s rokem 2019.


Obrázky