sbírka

Publikováno 12.02.2019 14:01 Odbočka Pelhřimov


Obrázek

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. organizuje tuto celorepublikovou sbírku, jejíž výtěžek zprostředkovaně pomůže lidem se zrakovým postižením.

Tak jako každý rok i letos byly vybírány peníze z pokladen našich sbírkových psů „černých labradorů.“ Makety psů máme umístěné v Pelhřimově ( Muzeum rekordů a kuriozit (Jihlavská brána),  Informační centrum,  jídelna Hapos,  prodejna COOP na Pražské, Sportovní hala a Střední hotelová škola. Na odbočce je ještě kasička malého pejska, do které vybíráme příspěvky od dárců na akcích jako festival Pelhřimov Město rekordů, dožínky apod.). Dále máme makety sbírkových psů v Pacově (supermarket Albert, Poliklinika, Informační centrum), v Počátkách (Lékárna „U Sv. Kateřiny“) a v Kamenici nad Lipou (Informační centrum na zámku a Městská knihovna – tam nově).

Pokladny byly odpečetěny, vybrány a znovu zapečetěny za přítomnosti pracovnic městských úřadů - v Pelhřimově Bc. Knězů, v Pacově A. Strakové a starosty Kamenice nad Lipou Mgr. Paříka, pracovníků SONS ČR, z.s. Praha a naší odbočky. Celkem bylo vybráno 32 364,- korun. Polovina vybraných peněz je určena mimo jiné Středisku výcviku vodících psů v Praze Jinonicích, další využití je podrobně rozepsáno na informační tabulce u kasičky a druhou polovinu obdrží naše odbočka. Peníze použijeme ke své činnosti ve prospěch zrakově postižených občanů a při organizování akcí pro naše členy.

Upřímně děkujeme všem dárcům, kteří do kasiček „černých labradorů“ přispívají a také všem, kteří nám umožnili kasičky ve svých prostorách umístit. Bez těchto lidí bychom neměli možnost sbírku provozovat.

Děkujeme všem za podporu a ochotu pomoci!

          


Obrázky