prezentace sociální firmy Ergones

Publikováno 31.08.2020 08:26 Odbočka Pelhřimov


Obrázek

V pondělí 24. srpna od 10.00 hodin uspořádala Oblastní odbočka Pelhřimov ve spolupráci s Městskou knihovnou Pelhřimov prezentaci kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, která se konala v hudebním oddělení knihovny.

S nabídkou přijeli zástupci Sociální firmy Ergones z Olomouce. Pan Lukáš Silný přítomným předvedl  kamerové zvětšovací lupy s možností hlasového výstupu a  pan Jiří Hladiš  nás zase seznámil s   "mluvícími" mobilními telefony. Zájemci si mohly kamerové lupy a mobilní telefony samozřejmě vyzkoušet.  Podívat se mezi nás přišly i pracovnice z ÚP – oddělení dávek a to paní Chlumová a paní Bc. Kubánková, DiS.

Prezentace firmy se nám líbila, debatovali jsme i o problémech při podávání žádostí o pomůcky, k tomu se vyjádřily i pracovnice z ÚP.

Děkujeme nejen pracovníkům firmy Ergones, že za námi opět přijeli, ale i vedení a pracovníkům knihovny za ochotu a vstřícnost.

                                                                                                                                                                                                                           Zaslala: M. Drbalová


Obrázky

úvodní slovo a přednáška firmy Ergones úvodní slovo a přednáška firmy Ergones
přednáška firmy Ergones přednáška firmy Ergones
konzultace s jednotlivci konzultace s jednotlivci
konzultace s jednotlivci konzultace s jednotlivci
konzultace s jednotlivci konzultace s jednotlivci
konzultace s jednotlivci konzultace s jednotlivci
konzultace s jednotlivci konzultace s jednotlivci