přednáška SONS v knihovně Trutnov

Publikováno 05.04.2022 09:04 Odbočka Trutnov


Dne: 05.04.2022
Kde:

Zveme širokou veřejnost na populárně - naučnou a interaktivní přednášku.

Součástí přednášky bude představení Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. (SONS), která působí zde v Trutnově. Odstartujeme tím budoucí vzájemnou spolupráci SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků a SONS, která by měla obohatit život běžné společnosti i komunity zrakově postižených.

Druhá část večera nás zavede do zcela jiné sféry... Hypnózu stále obestírá mnoho nesmyslných pověr a mýtů. Pro některé má dokonce punc jakési mystické dovednosti. Jak je to ve skutečnosti, se přesvědčíte sami pod vedením hypnoterapeuta a popularizátora hypnoterapie Šimona Pečenky.