návštěva kulturních akcí

Publikováno 24.04.2019 12:28 Odbočka Pelhřimov


V úterý 19.3. jsme se vypravili na koncert, který se konal v Kostele sv. Víta. Pořad zpracovával téma pobytu Antonína Dvořáka v Americe, jeho tvorbu a vzpomínky na rodnou zem, po níž se mu v cizině velmi stýskalo. Zazněly skladby A. Dvořáka a jeho žáků z konzervatoře v USA. Celý program provázely úryvky z „Amerických“ dopisů, což byla korespondence A. Dvořáka. Mluveným slovem provázel Jan Šťastný. Na klavír hrál Martin Kasík, na klarinet Irvin Venyš a zpívala Petra Vondrová. Koncert byl úchvatný, všem se moc líbil.

Zatím naší poslední návštěvou bylo divadelní představení Hrátky s čertem v nastudování ochotnického divadelního spolku Rieger Pelhřimov. Dobře jsme se pobavili, představení bylo super.

 


Obrázky