jarní Oblastní shromáždění

Publikováno 18.05.2017 09:48 Odbočka Olomouc


Obrázek

Májové setkání členů naší odbočky - jarní Oblastní shromáždění

V pátek 12. května 2017 se konalo jarní Oblastní shromáždění pro členy naší odbočky. Jako obvykle jsme si pro tuto příležitost rezervovali sál v U-Klubu, kde je dostatek místa a můžeme se tak všichni sejít. Bývá již téměř tradicí, že se do programu kromě formálních záležitostí zařadí také neformální část. Ani letos tomu nebylo jinak, určitě nemohla chybět tombola a nějaká ta kulturní vložka.

Krátce po 13. hodině se tedy začali scházet hosté. Celé odpoledne, jehož oficiální začátek byl plánovaný na 14 hodin, nezahájil nikdo jiný než předseda pan Jan Příborský. Přivítal všechny přítomné a představil program. Ihned poté následovalo vystoupení dětí a učitelů ze Základní umělecké školy Žerotín, kteří nám zahráli nejen na hudební nástroje, ale také předvedli malá dramatická vystoupení.

Dalším speciálním hostem a bodem programu byl náměstek primátora Statutárního města Olomouce Mgr. Filip Žáček, který nám pověděl několik slov ohledně plánovaných investicí a rozvoje našeho města. Pan náměstek si přizval ke svému vystoupení ředitele Stavoprojektu Olomouc Dr. Luďka Šťastného. Následoval prostor pro otázky a diskuse.

Po kraťoulinké přestávce již nastala oficiální část. Paní Jana Krčová přítomným přečetla správu o hospodaření, poté slečna Bc. Klára Nádvorníková účastníky pozvala na blížící se akce, a následně přišla na řadu volba nového člena do Oblastní rady. Stala se jí dříve kooptovaná členka Bc. Klára Nádvorníková.

Celý program uzavírala zábavná tombola, na kterou se všichni přítomní vždy velice těší. Tomboly se opět ujala paní Míla Nemravová, za což ji ještě jednou moc děkujeme. No, a abychom neumřeli během schůzování hlady a žízní, dostal každý účastník kromě kávy či čaje i něco k zakousnutí.

Velké poděkování patří našim sponzorům, kteří nám velice pomohli. Nesmíme však zapomenout ani na naše dobrovolníky, bez kterých bychom tuto schůzi jen těžko sami zvládli, takže ještě jednou mockrát děkujeme všem, kteří pomáhali ať už u občerstvení, doprovodech či se zapojili nějak jinak. Velice si Vaší pomoci vážíme.

Věříme, že bylo shromáždění pro naše členy příjemné a zajímavé, a doufáme, že se v tak hojném počtu setkáme i příště.

Ing. Hana Pavlišová


Obrázky