časopis Informátor 7/2018

Publikováno 13.07.2018 10:14 Odbočka Tábor


SLOVO PŘEDSEDKYNĚ

 

Dobrý den, zdravím Vás všechny.

 

Blíží se nám čas prázdnin a dovolených, čas lenošení a užívání si krásného počasí a volných chvil, které si každý prožije po svém v kruhu rodiny a přátel, které má každý z nás jistě moc rád. Proto Vám všem přeji pěkné prožití léta a budu se na Vás těšit po prázdninách, že se zase všichni sejdeme v naší odbočce na akcích a hlavně se těším na letošní rekondici opět na krásném místě v rekreačním středisku Nové Louky u Albrechtic.

Zdraví Vás všechny  

Iveta Najman

předsedkyně OR odbočky Tábor

 

 

Milí přátelé,

 

červen a další letní měsíce doslova vybízejí k pohybovým aktivitám. Z pohledu stoleté a staleté tradice v českých zemích se každému vybaví tradice sportu reprezentovaná celostátním spolkem Sokol a současné řízení sportu Ministerstvem školství a tělovýchovy, různé sportovní svazy, sporty pro všechny, vlastní pohybová aktivita a oblíbený sport v televizi a spolu s tím mediálně uznávaní sportovci a reklamy.

        

Rozvoj a vznik českého sportovního hnutí patří do 19. století, kdy německé obyvatelstvo zakládalo po vzoru severního Německa tzv. turnerské spolky. Turnen je německy cvičit, takže cvičební spolky. Za zakladatele Sokola jsou považováni Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, kteří společně vyřešili neochotu němců brát mezi sebe české sportovce v roce 1861. V letech 1867–1868 Tyrš vytvořil české tělocvičné názvosloví a 1871 na podkladě antické kalokagathie českou tělocvičnou soustavu „Základové tělocviku”. Oba zakladatelé spolku od počátku propagovali jeho naprostou apolitičnost a kladli si za cíl fyzický a morální růst českého národa spolu s národními buditeli Mánesem, Světlou, Nerudou. O pár let později se Julius Grégr, Rudolf Thurn-Taxis a další mladočeši snažili Sokol vtáhnout do české nacionální emancipace. Přestože motivací vzniku českého sportovního hnutí byly spíše vlastní a dostupné české tělocvičny a jejich přístupnost pro děti, mládež i dospělé, kteří přicházeli z venkova za prací do měst, dostával Sokol a další sportovní svazy jako Orlík, Dělnická mládež a podobné postupně náboj národního sebeuvědomění.

 

Od konce 19. století se Sokol odklonil od církve a ke sportovní činnosti už nepatřila procesí. Přesto pochod se zpěvem jako zdraví základ rozvoje kondice a osobnosti se udržel a vznikali zpěvníky sokolských písní. Sokol zahrnoval základní dovednosti pochodu, pořadových cvičení, už od dob prusko-rakouských válek patřily k tělocviku branně bezpečnostní dovednosti jako zacházení s bajonetem, střelba, postavit stan, apod. Fyzická zdatnost a disciplina při cvičení dala vznik i hasičské tradici Sokola. Spolek proklamoval Rovnost, volnost a bratrství, oslovování bratři a sestry a původní pozdrav Zdař Bůh byl v roce 1862 nahrazen heslem Nazdar! Výchova členů k odpovědnosti, spravedlnosti poctivosti, důslednosti přinesl naší zemi později užitek. Ze Sokolů se rekrutovali čeští legionáři 1. světové války, byli to Sokolové, kteří po vzniku Československa nahradili Rakousko-uherskou policii a byli aktivní silou ve společnosti a osidlovali pohraničí českými rodinami.

 

Za 1. republiky Sokolové organizovali tělovýchovné slety, kulturní a sportovní akce, sokolští sportovci byli mezi olympioniky, sjednocovali řízení a zapojovali se aktivně do státní správy. Stávali se významnou politickou silou, protože v řadách Sokola bylo před 2. světovou válkou 70 poslanců a 36 senátorů různých politických stran. K této době patří i vytvořená celosvětová síť krajanských spolků Sokola, které si navzájem pomáhaly. Sokolové stavěli po celé republice tělocvičny, stadiony, včetně Strahovského stadionu, turistické chaty a 1929 založili Klub českých turistů. Členové sehráli významnou roli při udržování pohraničí proti útokům členů německých cvičebních spolků pod vedením Konráda Henleina a mobilizaci. Po okupaci Hitler Sokol okamžitě rozpustil, začaly represe a zatýkání, popravy členů vedení jednotlivých žup („oblastních odboček“).

 

Po 2. světové válce se Sokol obnovoval a po únoru 1948 se stal jedinou sportovní organizací v republice na základě přijatého zákona. Nicméně čistky a politické zasahování do činnosti organizace vedly k jeho zrušení v roce 1956 a od roku 1957 došlo k převedení veškerého sportu pod Svaz tělesné výchovy a sportu a podřízení politice strany a vlády. Sokol od roku 1990 obnovil svoji činnost a jeho vedení patří spolu s mnoha dalšími sportovními organizacemi pod ministerstvo školství a sportu ČR. Jeho význam v historii našeho sportu je zásadní.

 

Přejeme Vám krásné nejenom sportovní prázdniny a řadu pěkných zážitků na cestách s turistickými informacemi Klubu českých turistů, původně sokolské organizace.

Ivana Töröková

         pracovnice v sociálních službách

 

 

 

INFORMUJEME A PŘIPRAVUJEME

 

Program na prázdniny

     Prázdninový program bude různorodý a související termíny jsou uvedeny v kalendáři na konci tohoto časopisu. Plánované akce v červenci i srpnu na odbočce Kdo si hraje, nezlobí - vždy v úterý zahrnují hry pro nevidomé, vzpomínání. Pokaždé proběhne jiný program podle počtu příchozích.

 

Ve středu 11. července odpoledne bude letní akce společnosti Adaptech, který nám představí absolutní novinky na trhu a umícháme si společně nějaké letní drinky.

Ve středu 11. srpna opět odpoledne nám přijede ukázat novinky v kompenzačních pomůckách společnost Sagitta.

 

Jinak středy dopoledne se bude scházet skupina trénující čtení v Braillu podle vlastního ujednání.

 

Čtvrtek eventuelně pátek budou zdravotní aktivity, tedy procházky a výlety, po pozitivním ohlasu a zkušenostech z loňska plánujeme dopoledne. Sraz bude v 8:45 na stanici MHD autobusové nádraží směr Klokoty. Máme připraveny různé cesty a cíle. Bude záležet na složení skupiny, protože výlety mohou být jak procházky po Táboře, tak např. výlet do Soběslavi nebo Malšic, Slap. Vždy bude záležet na aktuálním počasí a dohodě účastníků. Choďte, protože v našem Táboře a okolí je toho hodně k navštívení. Pití a svačinka do batůžku, bude rozumnou výbavou každého z Vás.

 

V pátek 20. července plánujeme návštěvu Benešovi vily. Je třeba se přihlásit u Kristýny Voborské, protože počet účastníků je omezen. Pokud by se na Vás nedostalo, nezoufejte, uspořádali bychom ještě jednu prohlídku v srpnu.

 

 Sledujte náš plán akcí, který je na konci každého časopisu. Plán na červenec je daný, srpen se může ještě v něčem měnit. O nových akcích neuvedených v časopisu budete informováni e-mailem, hovorem či SMS zprávami. Je na každém, aby telefonem potvrdil, že s ním máme obzvláště na akce mimo kancelář počítat.

 

 

Z AKCÍ, KTERÉ PROBĚHLY:

 

  1. června Vědomostní zápolení s lidovou písničkou

 

         Vědomostní zápolení bylo tentokráte prodchnuté doslova do písmene lidovou písničkou. Vydolovali jsme v paměti za doprovodu Daniely Lange a zpěvu Ivany Törökové písničky z pořadu Putování za příběhy lásky v lidové písni. Poseděli jsme a zazpívali si a bylo nám spolu příjemně. Bylo zajímavé si uvědomit rozdíl mez lidovou písničkou, písničkou z pera písničkáře a písničkou, kterou známe z dechovky.

 

  1. června Literární setkávání s literaturou populárně naučnou

 

         Ukázkami z knih „Proč se to říká“ od Miloslava Švandrlíka nebo „Po kom se jmenují“ od Jitky Škápíkové, jsme se velice pobavili. Nezapomněli jsme ani na Jiřího Wintera Nepraktu. Zavzpomínali jsme na edice našeho mládí - časopis ABC, rozhlasový pořad Meteor  anebo malé úzké knížečky edice OKO, které obsahovaly zjednodušené základní encyklopedie. Měli jsme tyto edice rádi.    

 

  1. června Závěrečná konverzace v AJ

Děkuji všem účastníkům kurzu za toto krásné setkání a za celý rok překonávání překážek při souboji s naší pamětí a výbavností slovíček. Moc si vážím toho a těch, kteří nežehrají na osud, ale aktivně něco dělají. Všichni udělali obrovský pokrok a upřímně jsem byla překvapena, jak jsou dobří. Dobrý učitel učil dobré žáky a dobří žáci měli dobrého učitele a obstáli i při závěrečné zkoušce s rodilou mluvčí Giorgiou Salus!

 

 

VZKAZNÍK

 

  • Spolužáci mají můj velký obdiv a samozřejmě jen potvrzuji, že máme super pana učitele / Britku J.

           Ráda na angličtinu chodím a ráda se i učím. Jana Čamrová

  • Milí studenti,
    blahopřeji k předání vysvědčení z angličtiny  a přeji na další rok, ať vám to jde ještě lépe s lepšími výsledky. Jinak užívejte slunečné dny a hezkou dovolenou přeje Růža Havlová
  • V poslední době jsem měla napilno s klubovnou Parkinsoniků a s učením na zkoušku z angličtiny.
  • Dnes to vypuklo a tak vám oznamuji, že mám za „1“ ze všech částí zkoušky.  Máte pocit, že se chlubím? Ale kdepak, život je přece o něčem jiném. Možná si říkáte, že o nic nejde, ale pro mne to je vítězství „sama nad sebou“!

          Víte, přinutit se každý pátek ráno brzy vstát (i když po lécích na Parkinsonovu nemoc mi je nevalně) a pak čekat u okna, kdy pro mne přijede domluvený odvoz,            hodit řidiči klíče z okna a on/ona pak pro mne přijde do 2. patra, aby mne i s vozíkem přemístil do auta je celkem náročné.  Pracoviště SONS z. s. , Oblastní                  odbočka Tábor není daleko od mého bydliště, ale cesta k domečku je pro mne vskutku trnitá. Přesto tam chodím velice ráda, a proč? Jsou tam moc milí lidé a                mně je s nimi dobře.  Taky je musím obdivovat, protože učit se cizí jazyk bez možnosti psát si poznámky je vskutku obdivuhodné. Naštěstí dnešní technika je                dnes velice pokroková a umí si tam s lecčíms poradit.

          Ale hlavní podíl, že tam ráda chodím má náš učitel Jiří Sálus, který se zbytky svého zraku jezdí vyučovat anglický jazykem i studenty do Prahy. Jeho způsob                  výuky, který jsem nikdy nezažila, je naprosto výjimečný a patří mu můj obdiv a úcta. Kromě angličtiny má ale i další koníček je také zpěvák a má tak velké pole            působnosti. Lidé, jako je náš Jiří si nikdy na nic nestěžují, nenaříkají, umějí si vážit každého dne a dodávají ostatním sílu překonávat nástrahy života.

          Sylvie Farová, PK Č. B. , 

„ČLOVĚK ČLOVĚKU  BY MĚL POMÁHAT!„  

(z českého filmu Nebe a dudy)

  

 

Nepravidelné, tentokrát  zdravotní okénko:

Praktická rada k pitnému režimu v létě

 

Osvěžující nápoj v létě

V létě při parných dnech slýcháme, že máme dodržovat pitný režim. Nemáme pít slazené a sycené nápoje, alkohol a kávu omezit. Čeho se tedy napít? Vyzkoušela jsem a předávám dál.

 

Čistá voda a v ní citronová nebo limetková šťáva je známá. Ale...

Když dáte do čisté vody pár lístků máty peprné a za několik hodin ji po vyluhování můžete pít.

 

A druhou variantou je skořicový lusk. I ten po vyluhování ve vodě vyjmete. Necháte jej oschnout a druhý den použijete znovu. V létě do vody a v zimě do čaje. Skořice patří mezi pět nejzdravějších koření.

 

Skleněný džbán s plastovým válcem, do kterého se vloží led a ovoce je naplněn vodou nebo studeným čajem. Odpadá manipulace s cedníkem. A tato krásná dekorativní nádoba je ozdobou každého stolu.

 

Vyzkoušejte! Krásné léto s lahodným nápojem přeje

Emilka Kumherová

 

Plán akcí odbočky

 

ČERVENEC

po.

 2.

července

Oblastní rada

13:30

hod.

út.

 3.

července

Trénink bodového písma

 9:00

hod.

út.

10.

července

Kdo si hraje, nezlobí

 9:00

hod.

st.

11.

července

Letní akce Adaptech

13:00

hod.

čt.

12.

července

Zdravotní procházka sraz MHD autobusové nádraží

 8:45

hod.

út.

17.

července

Kdo si hraje, nezlobí

 9:00

hod.

pá.

20.

července

návštěva Benešovy vily, sraz MHD Sezimovo Ústí 1, náměstí v 9:30

 9:30

hod.

so.

21.

července

Country – kapela Bez nervů, Svépomoc 18:00, sraz o půl hodiny dříve

17:30

hod.

út.

24.

července

Kdo si hraje, nezlobí

 9:00

hod.

čt.

26.

července

Zdravotní procházka sraz MHD autobusové nádraží

 8:45

hod.

út.

31.

července

Kdo si hraje, nezlobí

 9:00

hod.

 

SRPEN

čt.

 2.

srpna

Zdravotní procházka sraz MHD autobusové nádraží

 8:45

hod.

po.

13.

srpna

Oblastní rada

13:30

hod.

út.

14.

srpna

Kdo si hraje, nezlobí

 9:00

hod.

st.

15.

srpna

Letní akce Sagitta

13:00

hod.

čt.

16.

srpna

Zdravotní procházka sraz MHD autobusové nádraží

 8:45

hod.

út.

21.

srpna

Kdo si hraje, nezlobí

 9:00

hod.

čt.

23.

srpna

Zdravotní procházka sraz MHD autobusové nádraží

 8:45

hod.

pá.

24.

srpna

County – kapela Bez nervů, Svépomoc 18:00, sraz o půl hodiny dříve

17:30

hod.

út.

28.

srpna

Kdo si hraje, nezlobí

 9:00

hod.

čt.

30.

srpna

Zdravotní procházka sraz MHD autobusové nádraží

 8:45

hod.

 

Termíny dovolených:

  1. 7. – 10. 8. Oblastní rada a Oblastní revizní komise                                                                                                                                                              6. 8.- 10. 8. Kristýna Voborská, Ivana Töröková