časopis Informátor 3/2016

Publikováno 07.04.2016 11:07 Odbočka Tábor


Vážení přátelé,

 

toto číslo Informátoru jsem začala připravovat po ukončení masopustu. Rej masek a legrace mne přivedly k pocitu, že se jara dočkáme už brzy a letošní Velikonoce, na které připadá poprvé i Velký pátek jako státní svátek, tu budou co by dup!!!

 

Těšte se na naše společné akce v průběhu března. Odezva literárního setkávání a legrace při vědomostních soutěžích nám naděluje radost do srdce. Akce jsou nové, prý prima!

A nezapomeňte na velikonoční výstavu 10. března a velikonoční výrobu 17. března.

 

Letos se sejdeme na  Jarní posezení až po Velikonocích

ve středu 30. března. Věříme, že probrání zážitků z Velikonoc bude určitě bezvadnou příležitostí se sejít a prožít pěkné společné odpoledne.

 

ZAJÍMAVOST MĚSÍCE

 

Vladislav Jagellonský, český a později i uherský král, zemřel před 500 lety 13. března1516Budín (dnes část Budapešti).

 

Pocházel z Polska z rodu Jagellonců. Bývá zařazen jako jeden

 z nejslabších českých panovníků, protože vláda vedla k úpadku královské moci.  Králem byl zvolen v pouhých 15 letech, na sněmu

v Kutné Hoře27. května, jako Vladislav II. za příslib Jagellonců

na urovnání vztahů českého státu s papežem Sixtem IV. a splacení značných dluhů české státní pokladny z dob vlády krále Jiřího. Po smrti jeho odpůrce i konkurenta Matyáše Korvína získal také uherskou korunu, potom přímo čelil rychle rostoucí turecké hrozbě.

Povahou flegmatický Vladislav nevěnoval domácím záležitostem mnoho pozornosti a mezi panstvem se vžila přezdívka "Král bene". Slovem bene – dobře ukončoval všechna jednání šlechty u dvora.

 

Přeji Vám pěkný čas a radostné očekávání svátků jara a těšíme se s Vámi na shledanou při našich akcích.

 

Ivana Töröková

pracovnice v sociálních službách

 

 

 

 

Informujeme nebo připravujeme

 

Kurzy španělštiny, portugalštiny a dalších přes SKYPE

 

Sociální firma Ergones zřizovaná TyfloCentrem Olomouc, o.p.s. pro Vás nově otevírá kurzy španělského a portugalského jazyka přes Skype. Firma vyučuje jazyk anglický, francouzský, italský a německý. Více informací o výuce Vám sdělí na e-mailové adrese:
danickova@ergones.cz nebo na telefonním čísle 730 870 773.

Archeologická expozice „Hmatem do pravěku“

 

Východočeské muzeum v Pardubicích otevřelo v závěru loňského roku novou archeologickou expozici s názvem „Proti proudu času – Pardubicko v pravěku a raném středověku“. Její součástí je projekt přiblížit vybrané exponáty i zrakově handicapovaným návštěvníkům.

Projekt je postaven na interaktivitě a možnosti využívat v expozici

i hmat. Neznamená to však, že hmatová stezka je určena pouze pro ně. Naopak veškeré hmatové exponáty jsou určeny pro všechny návštěvníky.

 

Novela předpisů silničním provozu – bílá hůl

 

Vyhláška uvádí jako novinku, že bílá hůl, jež je podle zákona speciálním označením nevidomé osoby, musí být opatřena nejméně jedním reflexním bílým pruhem o šířce 50 mm a průměr hole v nejméně třetině její délky musí být alespoň 12 mm.

Jednou ze zásadních novinek v zákonu je povinnost: „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“.

Podstatné zvýšení bezpečnosti a též deklarovaná vysoká pokuta za nedodržení tohoto předpisu, jsou dostatečnými důvody k tomu, abychom takový reflexní pásek měli u sebe a použili jej při chůzi po silnici za tmy.

SPOLEČNÉ AKCE, KTERÉ PROBĚHLY…

 

         Proběhly pravidelné akce odbočky schůzka výboru, měření, pedig. Rozbíhají se další pravidelné akce odbočky.

 

VÝSTAVA ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ 4.2.

 

        Krásná výstava ručních prací měšických žen v Galerii 140, které se pustily do obnovy ručních prací a ručního vyšívání a šití krojů na panenky byla úžasnou ukázkou toho, že když se chce, tak to jde. Bylo na co koukat i hmatat.

 

LITERÁRNÍ SETKÁVÁNÍ 10. 2.

 

        Na poprvé se nás moc nesešlo. Přesto musíme říci, že Emilka Kumherová měla vše perfektně připravené. Život, tvorba a ukázky současné spisovatelky Ireny Fuchsové byly velice zajímavé. Nakonec jsme si povídali o tom, co vlastně koho baví a zajímá, a tak podobně. Příště se sejdeme ve středu 9. března u příběhu jiné autorky.

 

VĚDOMOSTNÍ ZÁPOLENÍ 16.2.

 

        Při logických testech z matematiky, rébusech, standardním kvízu se nám trochu protáčely vedle panenek v očích i mozkové závity. Vytváření povídek podle zadaných podmínek otřásalo prostory bránicemi každého přítomného. Prostě byla legrace, a tak to má být. Příště se sejdeme 15. března.

 

ÚNOROVÁ ZDRAVOTNÍ PROCHÁZKA 18. 2.

 

        Tak hrátky počasí před procházkou zkoušely pevné nervy a odhodlání lidí. Středeční sněžení a následný déšť přinesly do čtvrtečního rána klid a pohodu. Navzdory negativním dojmům předchozích dnů jsme měli radost z vůně listí a řeky Lužnice. Společné zakončení v nově otevřené „palačinkárně“

u autobusového nádraží bylo příjemnou tečkou.

 

 

 

DOBROČINNÝ KONCERT LIONS CLUB TÁBOR 25. 2.

 

Koncert v provedení hudby Hradní stráže a Policie ČR potěšil vynikajícím provedením skladeb klasické i soudobé muzikálové a orchestrální hudby pod vedením plk. Jiřího Kubíka. Výtěžek charitativního koncertu byl věnován na projekty organizací pečujících o zdravotně postižené spoluobčany. I my jsme dostali možnost si odnést finanční dar.

 

 

 

Plán akcí Odbočky Tábor březen – duben 2016

Akce venku nám může ohrozit počasí, ale my se nebojíme!!!

Neváhejte zavolat, když pochybujete!!!

Březen

2. 3.           Měření       9:00 – 11:00 hod.     

7. 3.           jednání výboru odbočky od 14:00 hod.

9. 3.                    Literární setkávání    od 13:00 hod.

10 .3.         Velikonoční  výstava v Galerii 140.                                          Sraz v 10:15 hod. na Žižkově náměstí (příjezd autobusu 60)

15. 3.         Vědomostní zápolení        od 13:00 hod

17. 3.         Velikonoční výroba             od 13:00

22. – 23.3. pletení košíků z pedigu13:00 – 16:00

30. 3.         Jarní posezení členů od 13:00

 

 

Duben

 

4. 4.  jednání výboru odbočky od 14:00 hod.

6. 4.  Měření 9:00

14. 4.         Oblastní shromáždění SONS  Jarní – od 14:00 hod.

19. – 20. 4.         pletení košíků z pedigu13:00 – 16:00

26. 4. Vědomostní zápolení       od 13:00 hod

28. 4. Výstava Táborský pivovar proti proudu času v Husitském muzeu