časopis Informátor 2/2018

Publikováno 13.02.2018 09:05 Odbočka Tábor


SLOVO PŘEDSEDKYNĚ

 

Vážení členové naší odbočky SONS,

 

chtěla bych Vám všem oznámit, že vyhlašuji

 

  1. ročník naší soutěže o návštěvnosti akcí naší odbočky.

 

Vyhodnocení soutěže proběhne opět o vánočním posezení a prvních 5 v pořadí obdrží věcné ceny. Pravidla jsou jednoduchá – každá Vaše účast na akci je 1 bod. O vítězi rozhodne součet bodů za celý rok.

 

Uplynulý ročník se vydařil a věřím, že letos to bude ještě lepší.

 

Mějte se všichni dobře a opatrujte se vaše

Iveta Najman

předsedkyně OR odbočky Tábor

 

 

Milí přátelé,

 

blíží se očekávaný svátek 100 let od vzniku Československa. Rozličných úvah a komentářů k tomuto výročí se vyskytne jistě mnoho, ale pro tento rok mám na srdci stoletou, respektive staletou tradici naší vlasti. Pro dnešní zamyšlení pojedeme na východ - oblast Valašska.

 

Díky stoleté tradici někteří odvážní podnikatelé v oblasti Valašska obnovují chov ovcí. Valašsko byla vždycky chudá oblast, pocházeli odtud dráteníci, brusiči nožů, příštipkáři. Po zimě vyrazili z Valašska do údolí za prací. Chodili každý svou štreku a opravovali a dělali všechno, co bylo potřeba. Sháněli tak peníze za služby všude, kde se dalo. Na podzim se vrátili domů a přivezli utržené peníze rodině. Tak se vlastně dostávaly na Valašsko peníze, za které se nakupovalo u bači mléko, sýry, platil se doktor, kupovala mouka. Tato staletá tradice byla násilně přerušena. Proč? Socialistickému režimu nevyhovovala samostatnost a volný pohyb lidí po republice, a tak raději postavili na Valašsku továrny, paneláky a dotovali industrializaci tohoto chudého kraje. Jenomže za socialismu se vzniklé podniky neudržely a zanikly – Tesla Rožnov, Tesla Vsetín a další. Řada lidí přišla o práci a zdroj příjmů. Dnes máme novodobé řešení – obchodní zástupci firem, kteří celý týden jezdí a prodávají, aby na Valašsku rodiny měly peníze.

 

Za velkých nákladů a velkých osobních odříkání milovníků krásné přírody se na znovu zchudlé Valašsko vrací život. Někdy s neskonalým obdivem a někdy s bolestí v duši sleduji osudy, jak těžce se rodí cesta a vůle k návratu stoleté i staleté tradice tamního života. Valašsko je na východě naší vlasti, a přestože vývoj ho zavedl jinam, vítězí tam logické geografické předpoklady pro místní život.

 

Dnešní mnohdy překotná doba se často snaží opominout zkušenosti vycházející z tradic a paměti lokality, přesto příklad Valašska ukázal, že to není vždy dobře. I příště se zastavíme nad další tradicí naší země. Hádejte nad jakou? Pomozte nám připomenout tradice vašeho rodiště v porovnání s dneškem a napište nebo zavolejte mi tip!

 

                                                        Ivana Töröková

                                                        pracovnice v sociálních službách

 

 

 

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Mnozí z Vás již zaznamenali změnu týkající se řízení o příspěvku na zvláštní pomůcku, kde se snížila hranice pořizovací ceny pomůcky z 24.000,-Kč na 10.000,-Kč. Zde je stanovení výše příspěvku z portálu MPSV. (https://portal.mpsv.cz/soc/dzp/pomucka )

 

 

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku

  • Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením rozlišuje, zda jde o pomůcku v ceně do nebo přes 10 000 Kč a speciální úpravu má pro motorové vozidlo.
  • Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně nižší než 10 000 Kč se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne jen osobě, která má příjem (příjem s ní společně posuzovaných osob) nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč. Z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména žádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky v ceně do 10 000 Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i když příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných přesahuje výše uvedený násobek životního minima.
  • Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 10 000 Kč, se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti, krajská pobočka ÚP určí nižší míru spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč.
  • Limity: Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč; 400 000 Kč v případě příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení „plošiny“. Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč; 850 000 Kč, pokud v této době byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny.

 

 

                          INFORMUJEME A PŘIPRAVUJEME

 

 

Country odpoledne s triem A + M²

 

         Naše hlasivky potřebují mít neustálou možnost pracovat. Vedle konverzace je potřeba vyzkoušet, jestli se z našeho života nevytratila chuť a schopnost zpívat. Jak? Samozřejmě zazpíváním si s přáteli a kamarádkami na naší odbočce s kytarovým doprovodem a za zpěvu členek a člena tria Aleš, Miluška a Magda. Přijďte!

Začátek je od 15 hod.

Výuka braillu

 

Další kurz Braillova písma po uvážení možností přihlášených plánujeme na středu 7. února od 13:00 hod. Po této středě bude kurz probíhat v prostorách kanceláří podle dohody účastníků, protože se vyskytla potřeba se setkávat podle možností osob zaměstnaných. Proto informace o termínu vždy obdržíte spolehlivě v kanceláři.

 

 

Večer poezie s recitací básní Ladislavy Svobodové

 

V Městské knihovně v Soběslavi proběhne jeden z pravidelných večerů poezie, na kterém budou uvedeny tentokrát i verše Ladislavy Svobodové, naší nevidomé členky. Pokud budete chtít být přítomni tomuto večeru, přihlaste se v kanceláři.

          

                                                                   JArní                     

                                 POdvečer

                                             POezie

 

 

Recitace básní

z pera Hany Veselé, Věry Hanzalové a

nevidomé Ladislavy Svobodové z Tábora

spojené s příjemným již JArním PoPovídáním za hudebního doprovodu Martiny Pechové a zpěvu Ivany Törökové

▪▪▪

úterý 13. března 2018 od 17,30 hodin

Městská knihovna Soběslav

 

 

 

 

 

 

Z AKCÍ, KTERÉ PROBĚHLY:

 

  1. ledna – Měření

 

První novoroční měření proběhlo v atmosféře jemného humoru nad stavem našich hodnot cholesterolu, tlaku a cukru. Potěšitelné bylo, že na nikom nenechalo sváteční hodování podstatné následky, ale všichni jsme relativně zdraví!  Blahopřejeme odvážným, kteří přišli!

 

 

  1. ledna – Literární setkávání

Lednovým setkáním nad knihou jsme zahájili třetí rok literárního setkávání. Tentokrát námět byl nám všem velmi blízký. Kniha s názvem „Tábor – tajemné město nad Lužnicí“ od Otomara Dvořáka nás seznámila s dávnou historií i současností. Z ukázek jsme se dozvěděli o vzniku názvu města, o vojenském opevnění, o dopravě vody, o čištění Jordánu, o významných lidech, o granátové skále, dobývání stříbra, o lázních a léčivých pramenech a podobně. Zmínka byla o Sezimově Ústí, Kozím hrádku, Zahrádkách, Dražicích, Klokotech, Čelkovicích, Kotnově a mnoha jiných. Knížka je doplněná velkým množstvím fotografií. Autor zde trávil dětství o prázdninách se svým dědečkem. Píše knihy o historii, místopisech, záhadologiích a scénáře. Přítomní pověděli o dalších zajímavostech, které vytanuly na mysli. Kniha je už týden ke stažení v digitální knihovně.

 

Na schůzky s knížkou i autorská čtení někteří přichází pravidelně a to je dobře. A jiní občas. Váhaví, ať si hodí korunou a přijdou mezi nás. Bez Vás všech by setkávání pozbylo smysl. Pokaždé je vybrán jiný autor a daří se i jiný žánr. Sejdeme se příště 14. února ve 13 hodin.

 

Děkuji všem za zájem. A srdečně zvu čtenáře

a posluchače na únorové Literární setkávání!

Emilka Kumherová

 

 

Nepravidelné kulturní okénko – novinka Emilky Kumherové

 

téma:         Nemocnice Tábor zavedla novou službu

CD k zapůjčení v nemocnici na oddělení

 

Jistě mnohým z nás se stalo, že jsme se léčili v nemocnici. A čas se vlekl. Bereme si s sebou knížku nebo časopis pro ukrácení chvíle. Když máme slabý zrak a jiné potíže, nemůžeme číst. A proto přišla Městská knihovna na dobrý nápad a ve spolupráci s Nemocnicí Tábor poskytuje další službu pro čtenáře.

 

Knihovna zapůjčila některé tituly ve zvukové nahrávce na CD a k tomu přehrávače. Můžete si poprosit sestřičku, aby Vás seznámila s přístrojem a zapůjčila některou knížku. A můžete pohodlně poslouchat. Tato možnost knížky do uší je na Interním oddělení a Oddělení následné péče. Věřím, že tento skvělý nápad a úžasná možnost poslechu knih pomůže k lepší náladě a brzkému uzdravení. A třeba tomuto způsobu poslechu přijdete na chuť a budete v něm pokračovat i doma. Knihovna má velké množství titulů a žánrů.

 

Krásné chvíle pohody s touto službou doporučuje a přeje

Emilka Kumherová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán akcí odbočky únor+ březen

 

ÚNOR

pá.

 2.

února

Konverzace v AJ

9:00

hod.

po.

 5.

února

Jednání oblastní rady

13:30

hod.

st.

 7.

února

Měření

9:00

hod.

st.

 7.

února

výuka Braillu

13:00

hod.

čt.

 8.

února

Country odpoledne s A+M

15:00

hod.

pá.

 9.

února

Konverzace v AJ

9:00

hod.

st.

14.

února

Literární setkávání

13:00

hod.

pá.

16.

února

Konverzace v AJ

9:00

hod.

út.

20.

února

Pletení z pedigu

13:00

hod.

st.

21.

února

Pletení z pedigu

13:00

hod.

út.

27.

února

Vědomostní zápolení

13:00

hod.

BŘEZEN

pá.

 2.

března

Konverzace v AJ

 9:00

hod.

po.

 5.

března

Jednání Oblastní rady

13:30

hod.

st.

 7.

března

Měření

 9:00

hod.

st.

 7.

března

Výuka Braillu

13:00

hod.

pá.

 9.

března

Konverzace v AJ

 9:00

hod.

út.

13.

března

Večer poezie s básněmi členky Ladislavy Svobodové v Soběslavi

 

 

st.

14.

března

Literární setkávání

13:00

hod.

čt.

15.

března

Velikonoční výstava Galerie 140

10:00

hod.

pá.

16.

března

Konverzace v AJ

 9:00

hod.

út.

20.

března

Pedig

13:00

hod.

st.

21.

března

Pedig

13:00

hod.

pá.

23.

března

Konverzace v AJ

 9:00

hod.

út..

27.

března

Vědomostní zápolení

13:00

hod.

st.

28.

března

Výroba vel. ozdob

13:00

hod.

DUBEN

 st.

 4.

dubna

Měření

 9:00

hod.

 pá.

 6.

dubna

Konverzace v AJ

 9:00

hod.

po.

 9.

dubna

Oblastní rada

13:30

hod.

 út.

10.

dubna

Vědomostní zápolení

13:00

hod.

čt.

12.

dubna

Oblastní shromáždění Tabačka

14:00

hod.

pá.

13.

dubna

Konverzace v AJ

  9:00

hod.

st.

18.

dubna

Literární setkávání

13:00

hod.

pá.

20..

dubna

Konverzace v AJ

 9:00

hod.

út.

24.

dubna

Pedig

13:00

hod.

st.

25.

dubna

Pedig

13:00

hod.