časopis Informátor 12/ 2017

Publikováno 05.12.2017 15:47 Odbočka Tábor


SLOVO PŘEDSEDKYNĚ

Vážení členové a příznivci naší táborské odbočky SONS,

blíží se čas adventu a nejkrásnějších svátků v roce. V tomto čase budeme hodnotit uplynulý rok, co jsme prožili, co jsme udělali dobře a co se nám moc nepovedlo. Nezoufejte a věřte, že příští rok 2018 bude třeba o něco lepší a to, co se Vám nepovedlo v letošním roce, tak se určitě povede příští rok. Proto bych Vám chtěla popřát hezké Vánoce a všechno nejlepší do nového roku a hlavně si chraňte své zdraví. A protože jsme organizace nevidomých a slabozrakých – chraňte si i svůj zrak.

Budu se na Vás všechny těšit i v příštím roce a věřím, že se budeme setkávat na akcích jako doposud.

Mějte se všichni dobře a opatrujte se vaše

Iveta Najman

předsedkyně OR odbočky Tábor

 

Milí přátelé,

 

         advent je tady, Vánoce a konec roku 2017 se blíží. Znovu a znovu se možná i s povzdechem zamýšlíme nad časem uplynulým. Události letošního roku přinesly někomu radost, druhému starosti a v horším případě zklamání, někomu obojí. Přesto přivítejme s radostí tento čas zamyšlení, opravdovou příležitost uvažovat nad tím, jestli naše osobní vnímání našich blízkých a přátel a všech těch událostí je skutečně pravdivé, bez pocitu hořkosti a křivdy a zda jsme schopni prožívat skutečnou radost z našich úspěchů i úspěchů těch druhých.

 

Dnes není ve společnosti pravidlem, že by naše osobní, smutné až rozhořčené pocity vedly k tomu, abychom v sobě hledali jinou cestu k vnímání sebe ve vztahu k druhému v určité situaci. Kolikrát se v našem okolí setkáme s tím nejjednodušším způsobem řešení vlastní nepohody: posoudit a někdy až odsoudit člena rodiny, kolektivu, blízké či úplně cizí osoby, v neposlední řadě vlastní nespokojenost „hodit“ třeba i na politika. Hlavně, když se najde viník! Jenomže již v desettisíc let starých Šalamounových přísloví v Bibli platí: nesuďte, abyste nebyli souzeni. Držme se toho přísloví, abychom z neznalosti a v tento čas rozjitřených emocí neublížili druhému, ale naopak zájmem o něj a vlídným slovem můžeme pomoci. Často jsme svědky toho, když kolektiv vyloučí některou osobu jen proto, že její jednání v určité době bylo spojeno s řadou neobvyklých reakcí. Teprve s odstupem doby se můžeme dozvědět, že ta osoba překonávala nejtěžší dny svého života. Každá rána potřebuje svůj čas na zahojení a pochopení toho druhého…

 

Co pro druhého můžeme konkrétně udělat my osobně? Poctivě pohlédnout do sebe a nalézt odpuštění a pochopení pro toho druhého a schopnost podat pomocnou ruku, usmířit se, nás odmění. Dokážeme pak odpustit sami sobě. Teprve s takovým postojem můžeme připravit čistý a pokojný průběh Vánoc a připravit se na konec roku. Teprve pak poznáme, co je to prožívat skutečnou radost!  A silvestrovská oslava příchodu roku nového pak může proběhnout „s radostí a veselostí!“ 

 

Přejeme jménem pracovníků naší odbočky i jménem Oblastní rady odbočky všem našim členům krásný čas adventu, klidný a pokojný průběh vánočního času a šťastné vykročení do roku 2018.

        

Ivana Töröková

pracovnice v sociálních službách

 

AKCE, KTERÉ PROBĚHLY …

 

 

  1. listopadu Literární setkání s Boženou Němcovou

 

         Hlas a četba Jany Matějcové naplnily kancelář příjemnou atmosférou a obohacení rozhovorů o zkušenosti ze zákulisí organizace divadelního provozu. Zážitek nám přinesl potěšení, radost a pousmání. Byli bychom moc rádi, kdyby si paní Jana na nás mohla udělat znovu čas a přijela číst nebo povyprávět její zážitky z organizační práce s předními umělci operního světa. A že jich má za desítky let práce ve Státní opeře Praha požehnaně!   

 

 

 

  1. listopadu Oblastní shromáždění

 

Oblastní shromáždění naší odbočky tradičně proběhlo v prostorách „Tabačky“. Shromáždění navštívily zástupkyně z Úřadu práce, nechyběl pan prezident Lions klubu i pracovnice Městského úřadu Sezimovo Ústí. Předsedkyní odbočky Ivetou Najman bylo shromáždění zahájeno. Kromě zhodnocení proběhlých akcí, zprávě o hospodaření byl nastíněn i předpoklad činnosti pro další rok. V rozvinuté diskuzi se dostalo poděkování pracovnicím odbočky za rekondiční pobyt nebo jednotlivé akce, které jsou skutečně zajímavé a různorodé.

 

 

  1. listopadu Literární setkání

 

         Kniha Hedy Čechové „ Můj syn Vladimír Čech“, která je vyprávěním o životě jejího syna Vladimíra, známého především jako moderátora televizní soutěže Chcete být milionářem? Autorka načetla tuto knihu i na CD. Obsah knihy je krásnou výpovědí matky, která se musela naučit žít bez svého syna. Jak sama v knize přiznává, s touto ztrátou se nikdy nesmíří. Příběh často humorným pohledem na dětství a život se synem nás znovu zavedl k adventnímu zastavení nad důležitostí rodiny, rodinných vztahů a vzájemného odpouštění si.

 

  1. listopadu Vánoční výroba

 

Aááá se ozvalo několikrát kanceláří, když si Kristýna při práci s tavnou pistolí sáhla na horký spoj. S trpělivostí sobě vlastní i s babičkou pomáhala každému, kdo si chtěl vyrobit svůj adventní věnec nebo svícínek.  V kanceláři to vonělo jehličím a tlumeným hovorem, kdo jak a co, kdy vyráběl, k jaké příležitosti. Do toho se ozvalo, jak to mám udělat, podívej se, jestli to tak bude hezké. Je moc dobře, že se dokážeme sejít a společně něco potěšujícího vytvářet pro ty druhé. Děkujeme všem, kteří připravili jehličí, túje, drátky, ozdobičky, skořici, sušené ovoce, a mnoho dalšího.

 

Utíká to, utíká…

 

„Čas je běžec dlouhým krokem, chvíli pokoj nedá si…“

Tak se to zpívá v jedné písni Milana Drobného. Ale on se  vážně nedá dohonit, i když se hodně snažíme. Velice často  slyšíme: „já  nemám čas, nebo kdybych tak měl/a/ více času“.  Naštěstí, nezávisle na nás,  je tu opět ten nejkrásnější roční čas - čas vánoční a právě ten dohonil  nás.

 

Vážení přátelé, dovolte mi malou zpověď. Je to již pár let, kdy jsem se stala vaší členkou a jsem mezi vámi velice ráda. Sice nemám problém se zrakem, za to mne v průběhu času dohonil „Mistr Parkinson“, takže jak je „vidět“, zdravotní handicap doběhl i mne. Ale nebudeme přece  naříkat nad rozbitým  džbánem…stejně se  nedá  slepit. Raději vzpomeňme  na milého kluka a dobrého kamaráda Pepu Gála. Jeho „postřehy odjinud“  byly vždy nejen zpestřením, ale také byly velmi poučné. Myslím, že by se mu líbil náš „zpravodaj“,  jako se líbí mně.  

 

Ráda bych také  poděkovala všem, kteří, ač postižení, se snaží pomáhat  ostatním. „Babičko, poděkování je důležité!“ poučil mne o tom můj vnuk a můj dík patří i jeho paní učitelce.

 

Možná  někteří z vás  znají  japonský pohled na život:

       můžeš si koupit            dům,        ale nikoliv           domov

                                           postel,       ale nikoliv          spánek

                                           knihu,         ale nikoliv           vědomosti 

  • můžeš si koupit            doktora,     ale nikoliv           zdraví

                                             pozici,        ale nikoliv           respekt

                                              krev,         ale nikoliv           život   

                                              sex,           ale nikoliv           lásku

 

Moc děkujeme za tento článek Sylvii Farové

Přejeme se Sylvií všem našim členům, kteří se statečně potýkají s různými zdravotními omezeními svých schopností, pevné zdraví a vytrvalost, při zvládání těžkostí a pevnou víru, se kterou dokáží překonávat překážky a jít dál.

Děkujeme všem našim členům, kteří spolu s námi pomáhají při našich společných aktivitách a přinášejí světlo do našich životů.

 

 

INFORMUJEME A PŘIPRAVUJEME

 

Výuka braillu

         Zvukové počítače a různé pomůcky selžou v momentě, kdy jsme například na ulici, ve výtahu nebo potřebujeme rychle rozeznat nápis na krabičce s léky. Nejenom proto, ale i pro spoustu dalších důvodů, přišli někteří naši členové s dotazem na výuku Braillského písma a psaní. Výuku povede Emilka Kumherová, která má pro vedení kurzu potřebné zkoušky. Kurz může probíhat pravidelně v úterý od 9:00 do 10:30 hod. Zájemci, přihlaste se v kanceláři do 15. prosince.

 

  1. prosince Vánoční posezení členů

 

Tradiční posezení členů před Vánocemi s dobrotami našich kuchyní, vůní punče a skořice ze svařeného vína, popovídání si a zazpívání si s naším členem Láďou Dohnalem a jeho harmonikou, je událostí, kterou známe všichni. Přijďte všichni, těšíme se na Vás.

 

  1. prosince Adventní zpívánky se Sboráčkem

 

         Vánoce patří lidem dobré vůle a dětem. Sboráček je dětský pěvecký sbor při ZŠ Zborovská v Táboře.  

 

Po celý letošní rok nás provází zpívánky s triem A + M². Toto trio k nám přichází tentokrát se speciálním dárkem - s dětským pěveckým sborem, který pro nás zazpívá pod vedením členek tria Milušky a Magdy, s vánočním vystoupením. Přijďte si poslechnout a přijmout dárek, kteří pro nás připravili lidé se srdcem na dlani. Začátek už od 14. hod.

 

 

 

Konec a začátek roku  odbočky

 

I v prosinci pokračují pravidelné akce odbočky. Literární setkávání s Emilkou 13. 12. a Vědomostní zápolení s Kristýnou 19. 12, což bude poslední akce v tomto roce.

Poté se „odebereme“ na zaslouženou dovolenou J

Provoz odbočky bude pro tento rok ukončen 20. prosince.

Těšit se na Vás budeme opět od 2. ledna a hned 3. ledna nás čeká a „poměří naše hodnoty“ Maruška Heřmánková na akci Měření.

 

 

Nepravidelné kulturní okénko:

O jednom zdánlivě všedním odpoledni píše Jiří Sálus

 

Snad každý školák prošel hodinou českého jazyka, na níž byl nabádán k četbě Babičky od B. Němcové. Ani já jsem se tomu nevyhnul a musím se rovnou přiznat, že jsem tomu tenkrát nebyl rád. Já jsem se dokonce snažil četbě díla vyhnout, což se mi částečně podařilo – něco jsem přečetl a něco opsal do čtenářského deníku od kamaráda. Základní školu jsem tedy absolvoval jen s povšechnou znalostí Babičky, ale na literaturu jsem zdaleka nezanevřel. A tak můj život ubíral se svými cestami, na nichž jsem se postupně seznamoval s dalšími velikány české i zahraniční literatury. Tu a tam mě někdo ponoukl, abych se do četby Babičky přece jen pustil. Jenže já se tvrdošíjně bránil. Jak se ale nakonec ukázalo, vše má svůj správný čas. Na druhé setkání s Babičkou jsem si proto počkal, až do dne, kdy k nám do SONSu zavítala pani Jana, aby nám přečetla několik vybraných kapitol z této knihy. Majíce osobní zkušenost, že s postupujícím věkem přehodnocuji svůj vztah k dříve zavrženému, a naopak občas zavrhuji, co dříve přijímal jsem, rozhodl jsem se zúčastnit této seance.

Možná Vás napadne, a jak jsem tedy na tom s Babičkou dnes? Já Vám to tedy prozradím.

V onu osudnou středu jsem se tiše posadil k velkému stolu mezi přátele, usrkl ze šálku kávy a pojedl něco z domácích i kupovaných sušenek a zavřel oči. Podmanivý a zvučný hlas paní Jany mne rázem přenesl na Staré Bělidlo, do oněch časů, kdy jídlo bylo posvátné, vztahy mezi lidmi vroucí a skromnost nezbytností k přežití. Babiččina laskavost, s jakou pečovala o svá vnoučata, a moudrost, kterou vštěpovala, jak nejmenším, tak i starším, bez ohledu na jejich postavení, mne zcela učarovala. Teď už vím, že jsem musel k tomuto dílu dozrát, abych jej ocenil v plné míře, a proto děkuji Ivance za zprostředkování tohoto nevšedního zážitku a Kristýnce za umožnění. Věřím, že nejenom mě, tato aktivita zpestřila jedno zdánlivě všední odpoledne. A proč zdánlivě všední? Žádné odpoledne, kdy se lidé potkají pro dobrou věc, přeci nemůžeme označit za všední, vážíme-li si daru života, tak jako Babička na Starém Bělidle.

 

 

Plán akcí

 

Prosinec

pá 1. prosince    Konverzace v AJ                                                       9:00 hod.

po 4. prosince    Jednání Oblastní rady                                            13:30 hod.

6. prosince Měření                   9:00 hod.

6. prosince Vánoční posezení členů           13:00 hod.

čt. 7. prosince            Vystoupení dětského sboru                      14:00 hod.

pá 8. prosince    Konverzace v AJ                                                       9:00 hod.

  1. 13. prosince Literární setkávání        13:00 hod.

pá.15. prosince   Konverzace v AJ                                            9:00 hod.

út. 19. prosince   Vědomostní zápolení                                             13:00 hod.

 

Leden

st. 3. ledna Měření 9:00 hod.

pá 5. ledna  Konverzace v AJ                                                       9:00 hod.

po 8. ledna  Jednání Oblastní rady                                            13:30 hod.

st.10. ledna        Literární setkávání                                         13:00 hod.

pá 12. ledna       Konverzace v AJ                                              9:00  hod.

út. 16. ledna       Vědomostní zápolení                                     13:00 hod.

 

pá.19. ledna       Konverzace v AJ                                                         9:00          hod.

út. 23. ledna       Pedig                                                                13:00 hod.

  1. 24. ledna Pedig        13 :00 hod.

pá. 26. ledna      Konverzace v AJ                                                        9:00 hod.

 

Program odbočky upřesníme v lednovém vydání Informátoru 2018.